Novice

Kako sta povezana uporabniška izkušnja in SEO optimizacija

Kako sta povezana uporabniška izkušnja in SEO optimizacija?

Petek, 22. september 2023

Tako kot spletne strani, so se razvile tudi metrike, ki določajo uspeh spletnega mesta. SEO optimizacija spletnih strani, ki je bila nekoč osredotočena skoraj izključno na ključne besede in povratne povezave, je danes testno povezana tudi s samo uporabniško izkušnjo (UX). Spletni iskalniki dajejo prednost spletnim stranem, ki ponujajo odlično uporabniško izkušnjo, saj prepoznajo, da dobra uporabniška izkušnja presega zgolj samo oblikovanje oz. estetski vidik spletne strani. Z združevanjem strategij uporabniške izkušnje in SEO optimizacije lahko podjetja dosežejo boljše rezultate na strani rezultatov iskalnika. Ta premik je privedel do prehoda iz tradicionalnih SEO KPI metrik, ki jih poganja uporabniška izkušnja, kar poudarja pomen razumevanja in prilagajanja končnemu uporabniku.

Evolucija SEO optimizacije: Od ključnih besed do uporabniške izkušnje

V začetnih fazah svetovnega spleta je bila SEO optimizacija spletne strani precej preprost panoga. Spletne strani so bile optimizirane predvsem okoli določenih ključnih besed. Večkrat, kot se je ključna beseda pojavila na spletni strani (zelo pogosto je bila ključna beseda na spletni strani tolikokrat zapisana, da je to mejilo na prenasičenost), boljša je bila uvrstitev spletne strani na strani rezultatov spletnega iskalnika. Poleg ključnih besed so bile zelo pomembne še povratne povezave. Na spletnih straneh so se tako pojavile številne povratne povezave. Ocenjevanje je baziralo na tem, več kot je povratni povezav, boljše je, ne glede na to ali so te povratne povezave kakovostne ali če prihajajo iz vsebinsko sorodnih spletnih strani. Če povzamemo pretekle strategije SEO optimizacije, veliko ključnih besed in veliko povezav, brez ustreznega načrta.

Z razvojem spletnih strani in na splošno svetovnega spleta pa so se razvili tudi algoritmi spletnih iskalnikov. Algoritmi so s časom znali ločiti "zrno od plevela". Spletne strani, ki so bile prenasičene s ključnimi besedami, pogosto uporabniku niso ponudile veliko ali pa sploh nič vrednosti. Podobno je veljalo za veliko število povratnih povezav iz neustreznih ali nekakovostnih virov, kar ni nujno pomenilo zaupanja vredno ali avtoritativno spletno mesto.

Spletni iskalniki (tukaj imamo v mislih predvsem Google) so začeli dajati prednost skupni vrednosti, ki so jo spletne strani nudile svojim uporabnikom. To pomeni, da so začeli dajati prednost celoviti izkušnji na spletni strani, ki vključijo oba: SEO optimizacijo in uporabniško izkušnjo. To uvrščanje nam omogočajo algoritmi spletnih iskalnikov, ki so začeli razumeti kontekst okoli ključnih besed, kakovostne vsebine, tehnične SEO optimizacije in uporabniške izkušnje. Ta premik je omogočil evolucijo SEO optimizacije iz povsem tehnične panoge v nekaj, kar je tesno povezano z uporabniško izkušnjo. Ključne besede in povratne povezave ostajajo tudi danes pomemben del SEO optimizacije, vendar pa sta to le dva dela, v celotni strategiji SEO optimizacije, ki v središče postavlja samega uporabnika. Spremenili so se tudi kazalniki za spremljanje SEO uspešnosti.

Iskalniki dajejo prednost uporabniški izkušnji

Google in drugi glavni iskalniki so jasno dali vedeti: spletne strani, ki ponujajo odlično uporabniško izkušnjo, se bodo uvrstile višje od ostalih. Algoritmi so postali dovolj sofisticirani, da lahko ocenijo zadovoljstvo uporabnikov. V ospredje so vstopile metrike, kot so čas nalaganja strani, optimizacija za mobilne naprave in angažiranost uporabnikov. Te danes igrajo ključno vlogo pri določanju uvrstitve spletne strani na strani rezultatov spletnega iskalnika. Če povzamemo, iskalniki nagrajujejo spletne strani, ki postavljajo svoje uporabnike na prvo mesto.

UX: Več kot le oblikovanje

Ko mnogi razmišljajo o uporabniški izkušnji (UX), pogosto vizualizirajo estetske elemente spletne strani: njeno postavitev, barvno shemo in grafiko. Čeprav so to nedvomno pomembne sestavine uporabniške izkušnje, koncept obsega veliko več.

Uporabniška izkušnja je celotno "potovanje”, ki ga uporabnik opravi v času interakcije s spletno stranjo. Začne se v trenutku, ko pristane na spletni strani in se nadaljuje skozi vsako akcijo, ki jo opravi, vsak element vsebine, ki ga pregleda in vsako interakcijo, ki jo naredijo v tem času.

Eden ključnih elementov uporabniške izkušnje je hitrost spletne strani. Lepo oblikovana spletna stran, ki potrebuje veliko časa, da se naloži, ponuja slabo uporabniško izkušnjo.

Druga stvar je dostopna vsebina. V kolikor ima spletna stran kvalitetno vsebino, vendar pa je ta vsebina skrita za zmedeno navigacijo ali pa da ni dosegljiva z le nekaj kliki, potem je tudi ta uporabniška izkušnja slaba.

Prav tako pa je za uporabniško izkušnjo pomembna sama dostopnost. V kolikor spletna stran nima zagotovljene vsaj minimalne dostopnost (se prav ni prilagojena vsebm uporabnikom, predvsem tistim, ki imajo določene ovire), potem takšna spletna stran ne more zagotoviti optimalne uporabniške izkušnje.

Poleg tega se uporabniška izkušnja poglobi tudi v psihološke vidike uporabnikove interakcije s spletno stranjo. Ali spletna stran vzbudi zaupanje? Ali ustreza njihovim potrebam in zadovolji uporabnikov namen iskanja?

Vse zgoraj našteto (in še kaj), vpliva na uporabniško izkušnjo. Uporabniška izkušnja tako ni le estetski element, ampak gre predvsem za zadovoljevanje potreb uporabnikov.

Združevanje UX in SEO: Najboljše prakse

Da bi danes resnično izstopali s svojo spletno stranjo, morate podjetja združiti svoje strategije SEO optimizacije in uporabniške izkušnje. Za vas smo pripravili nekatere primere najboljših praks:

  • Mobilna optimizacija: Zelo velik del uporabnikov dostopa do spletnih strani prek mobilnih naprav, zato je zagotavljanje prilagajanje spletne strani mobilnim napravam ključnega pomena.
  • Intuitivna navigacija: Uporabniki bi morali z lahkoto najti vsebino, ki jo iščejo. Jasna in logična struktura spletnega mesta pomaga tako uporabniški izkušnji kot SEO.
  • Kakovostna vsebina: Vsebina mora biti relevantna, informativna in privlačna = kakovostna. Mora ustrezati namenu uporabnika in biti predstavljena uporabniku na jasen in razumljiv način.
  • Čas nalaganja strani: Počasi nalagajoče se strani frustrirajo uporabnike in lahko vodijo do tega, da hitro zapustijo stran. Optimizacija slik, izkoriščanje predpomnjenja brskalnika in zmanjšanje odzivnega časa strežnika lahko pomagajo pri večji hitrosti spletne strani.
  • Dostopnost: Spletne strani bi morale biti dostopne vsem, vključno s tistimi z določenimi omejitvami.

Od tradicionalnih SEO KPI do metrik, ki jih poganja uporabniška izkušnja

Metrike, ki jih podjetja uporabljajo za merjenje svojega SEO uspeha, so se sčasoma razvile. Čeprav se še vedno spremljajo uvrstitve ključnih besed in število povratnih povezav, je vse večji poudarek na metrikah, ki jih poganja uporabniška izkušnja Izpostavljanje:

  • Stopnja odskoka (bonce rate): Odstotek obiskovalcev, ki zapustijo spletno mesto po ogledu samo ene strani.
  • Povprečno trajanje seje: Koliko časa uporabniki v povprečju preživijo na vašem spletnem mestu.
  • Strani na sejo: Povprečno število strani, ogledanih med sejo.
  • Click through rate (CTR): Razmerje med uporabniki, ki kliknejo na določeno povezavo, in skupnim številom uporabnikov, ki si ogledajo to stran.

To so osnovne metrike, ki ponujajo vpogled v vedenje in zadovoljstvo uporabnikov.

Zaključek

Meje med uporabniško izkušnjo in SEO optimizacije se vse manjše. V današnjem razvoju spleta in spletnih strani pa sta med seboj neločljiva povezana. Tisti, ki bodo v svojo stretegijo SEO optimizacije dodajali tudi uporabniško izkušnjo, se bodo vsekakor uvrščali višje na strani rezultatov spletnega iskalnika, saj bodo uporabnikom ponujali večjo vrednost. To se bo odražalo tudi v odstotku vračajočih obiskovalcev, kar pomeni, da je to tudi eden izmed načinov grajenja dolgoročnega odnosa s stranko. Večje zaupanje vodi v večjo zvestobo in posledično v boljšo prodajo.