Aplikacija Prostovoljec

Aplikacija Prostovoljec - ProVolunteer

Spletna aplikacija Prostovoljec je aplikacija namenjena za upravljanje prostovoljcev in njihovih del. Osnovne funkcije so naslednje:

 • prejem naročil po pomoči,
 • delegiranje nalog,
 • spremljanje statusa izvedbe,
 • spremljanje stroškov skladno z Zakonom o prostovoljstvu,
 • izdelavo poročil o opravljenem delu,
 • izvedba nadzora nalog ter izvedbe različnih izpisov in statistik,
 • omogoča vzpostavitev enotne podatkovne baze prostovoljcev in uporabnikov, tako da se lahko z enega mesta upravlja vse osebe in njihove aktivnosti ter vodi enotno statistiko. Naloge je mogoče delegirati in upravljati v razmerju 1:1 (en prostovoljec ena naloga), 1:n (en prostovoljec-več nalog) ali n:n (več prostovoljcev-več nalog; npr: pomoč beguncem, izobraževanje za prvo pomoč, idr.).

Zavod Oreli

Aplikacija Prostovoljec (ProVolunteer) je bila razvita skupaj z zavodom Oreli. Zavod Oreli že vse od svoje ustanovitve leta 2010, skrbi za pospeševanje in profesionalizacijo razvoj prostovoljskih skupin in skupin za samopomoč. S svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnostjo so poskrbeli, da aplikacija deluje v skladu s pričakovanji in je optimizirana za delo prostovoljcev ter posameznikov in organizacij, ki upravljajo delo s prostovoljci.

Za koga je aplikacija primerna?

Aplikacija prostovoljec je namenjena vsem organizacijam, občinam, zavodom, društvom, itd., ki bi radi imeli celovit nadzor in organizacijo pri delu s prostovoljci.

Organizacije s pomočjo aplikacije na enostaven način nudijo:

 • Podporo vodstvu pri delegiranju nalog in spremljanju opravljenih del
 • Preprosto upravljanje z velikim številom nalog in oseb
 • Spremljanje faz opravljanja dela prostovoljcev
 • Centralna baza končnih poročil prostovoljcev
 • Spremljanje statistike

Prav tako pa aplikacija prihrani čas in stroške, saj so procesi upravljanja s prostovoljci in deli optimizirani.

Poenostavljen primer uporabe

 • Janez potrebuje pomoč prostovoljca, zato pokliče tel. številko ali izpolni obrazec za naročilo prostovoljca
 • Potreba po delu se zabeleži v sistem, skrbnik v aplikaciji izbere primernega prostovoljca
 • Če se prostovoljec z delom strinja, ga sprejme in delo opravi
 • Če prostovoljcu dodeljeno delo ni všeč, ga zavrne in skrbnik izbere drugega prostovoljca
 • Ko je delo opravljeno, prostovoljec vnese poročilo, ki ga skrbnik preveri
 • Skrbnik lahko zahteva, da prostovoljec poročilo popravi

Do konca leta brezplačno

V luči nedavne naravne katastrofe s poplavami, ki je prizadela celotno Slovenijo, se v skupini Kabi d.o.o. zavedamo pomena učinkovite organizacije in koordinacije prostovoljcev ter humanitarnih organizacij, ki želijo prispevati k obnovi prizadetih območij.

Želimo se aktivno vključiti v pomoč Slovenskim občinam zato dajemo v brezplačno uporabo:

 • Aplikacija Prostovoljec - ProVolunteer,
 • Kabi CRM-vodenje projektov
 • Mailing sistem za obveščanje

do konca leta brezplačno.

Upamo, da vam bo naša pomoč koristna in uporabna pri doseganju skupnega cilja normalizacije stanja v državi.