S.A.O.R. Data System

S.A.O.R. Data System

S.A.O.R. Data System je sistem za vodenje vseh procesov dela na Inštitutu za sodno medicino. Omogoča:

 • Sprejemi
  • Vnos in pregled sprejema (pokojniki, različni odvzemi človeškega materiala)
 • Delovni nalogi
  • Vnos in pregled delovnih nalogov
  • Vnos in pregled delovodnikov
 • Toksikološki sistem
  • Popoln sistem od odvzema toksikološkega materiala
  • Naročanje preiskav
  • Kreiranje črtne kode in nalepk za epruvete
  • Podatki o preiskavah in povezava na analitske računalnike za izmenjavo podatkov.
 • Sistem obdukcij
  • Sprejem trupel
  • Ugotovitve in diagnoze
  • Mkb10 šifranti
  • Zunanji in notranji pregled trupla
  • Sekcije
  • Predmeti pokojnega
  • Vnos sistema organov in tkiv
  • Vnos podatkov za DEM-UMR obrazec
  • Sistema zunanjega naročila
  • Sistem naročanja toksikoloških analiz
 • DNK sistem
  • Vnos in pregled DNk podatkov
  • Odredbe za DNK analizo
  • Sinhronizacija s forenzičnim programom DNAVIEW-er
  • Vnos rezultatov za izvedenska mnenja
  • Avtomatski izpis alelnih skupin za končno DNK-poročilo.
  • Hemirizem
  • Očetovstva
  • Kriminalistične preiskave
  • Prenos podatkov na plošče
   • Kvantifikacija
   • PCR analiza
   • Fregmentna
   • Sekvenčna
 • Histologija
  • Organi-tkiva – celoten sistem vnosa in analize, izpis količev in steklenih ploščic
  • Shramba ostankov tkiv
 • Pokojniki
  • Odvoz pokojnikov
  • Seznam kremacij
  • Pregled zasedenosti hladilnikov
 • Materialni sistem
  • Vnos in pregled naročil materiala
  • Vnos in pregled dobavnic
  • Izdaja materiala iz skladišča
  • Pregled izdanega materiala
 • Poštni sistem
  • Pregled pošte
  • Vnos poštnih dokumentov
  • Prejem pošte od avtomatskega potrjevanja uporabnikov sistema
 • Arhivski sistem
  • Arhiviranje dokumentov
 • Računi
  • Vnos in pregled izdanih in prejetih računov
  • Povezava na drug ERP sistem (Oracle)
 • Analitični sistem
  • Različni pregledi finančnega stanja
 • Evidenca prisotnosti
  • Vnos in pregled dopustov zaposlenih
  • Vnos odsotnosti
  • Gradnik dopustov
  • Koledar prostih dni
  • Različni pregledi