Izvedenska mnenja

Program za vodenje izvedenskih mnenj

 • Sprejem dokumentov
  • Vnos in listanje dokumentov
  • Spremljanje obdolženih, tožečih strank, izvedencev
  • Izpisi za razne medije (sodišča)
  • Delo komisije, izvedencev.
  • Stroškovniki za izvedence
  • Spremljanje pogodb
 • Delovni nalogi
  • Vnos in pregled delovnih nalogov
  • Vnos in pregled delovodnikov
  • Opomnik izvedenskih mnenj
  • Pregled poslane e-pošte
 • Poštni sistem
  • Pregled pošte
  • Vnos poštnih dokumentov
  • Prejem pošte od avtomatskega potrjevanja uporabnikov sistema
 • Računi
  • Vnos in pregled izdanih in prejetih računov
  • Povezava na drug ERP sistem (Oracle)
 • Artikli in storitve