Upravljanje privilegiranih uporabnikov

Wallix

Privileged Access Manager (oz. PAM) naslavlja izziv upravljanja in nadzora privilegiranih uporabniških računov. To so predvsem uporabniški računi raznih skrbnikov, lahko pa so to tudi razni pomembni sistemski računi.

Pravice uporabniških računov so namreč zelo povezane z varnostjo posameznih informacijskih sistemov. Posebej to velja v primerih, ko so pravice uporabnikov visoke. Za varnost sistema niso na primer pomembne zgolj nastavitve sistema. Pomembno je tudi kako varni so skrbniški in sistemski računi, ki ta sistem upravljajo.

 

Katere izzive naslavlja Privileged Access Manager?

 • Kdo vse pozna skrbniška gesla naših strežnikov?
 • Kako bi lahko poskrbeli, da občasno zamenjamo pomembna gesla v našem sistemu (tipično se ta ne menjujejo tako redno, kot se menjujejo “navadna” gesla uporabnikov)?
 • Kako lahko zagotovimo celovito revizijsko sled vseh aktivnosti naših skrbnikov?
 • Kako lahko zunanjim vzdrževalcem omogočiti skrbniški dostop do sistemov?
 • Kako lahko naslovimo varnost naših sistemskih računov (gesla so zapisana v raznih skriptah, gesla se nikoli ne menjujejo, gesla so nemalokrat slaba, ipd.)?

Kaj je PAM?

Privileged Access Manager je sistem, ki združuje različne privilegirane dostope. Deluje po principu Proxy dostopa, kar pomeni, da uporabniki ne dostopajo več neposredno do svojih sistemov, ampak to izvajajo preko PAM sistema. S tem lahko PAM postane središčna točka dostopov, kjer lahko:

 • določamo pravila do kje lahko kdo dostopa in na kakšen način
 • spremljamo in beležimo vsebino dostopov
 • varno shranjujemo gesla na sistemu in s tem prevzamemo skrb nad upravljanji z gesli (gesla lahko samodejno menjujemo, gesla so lahko kompleksna, gesla so “skrita” uporabnikom, ipd.)

Dodatno lahko z varno hrambo gesel zagotovimo tudi učinkovito varovanje sistemskih gesel in dostopov.

Wallix rešitve

Osnovna rešitev proizvajalca Wallix je Bastion PAM. Bastion PAM je Privileged Access Manager, ki vsebuje vse potrebne in pomembne funkcionalnosti. Na voljo je več modelov Bastion rešitve, ki se razlikujejo po velikosti (število hkratnih sej, ipd.). Možna je izvedba v obliki programske opreme, ki se postavi v virtualno okolje naročnika (VMWare, HyperV) ali pa v obliki namenske naprave.

Rešitve Wallix

Moduli:

 • WALLIX Bastion Session Manager - PAM rešitev
 • WALLIX Password Manager - upravljanje z gesli
 • WALLIX Application-to-Application Manager - upravljanje s sistemskimi računi in dostopi
 • WALLIX Access Manager - dodatek za centralizacijo Bastion postavitev
Začnimo projekt Pokliči