E-mail marketing

E-mail marketing

Nagovorite vaše kupce preko elektronske pošte

Imate visoke stroške s tiskom in distribucijo katalogov, brošur, reklam? Bi želeli vedeti kako se kupci sploh odzivajo na vašo oglaševanje?

E-mail marketing je odličen način za poceni periodično nagovarjanje vaših potencialnih ali obstoječih strank. Cilj e-mail marketinga je:

  • pridobivati potencialne in zainteresirane kupce preko gradnje baze naslovov,
  • sistematizirano razvrščanje in kategorizacija kupcev,
  • obveščati kupce in povečevati njihovo lojalnost preko nagovarjanja.

Izdelamo in izpeljemo vam celostno strategijo pridobovivanja kontaktov, upravljanja e-mail vsebin in obveščanja kupcev. Prav tako izdelamo analizo učinka in načine za povečavanje uspešnosti.

Kabijeva aplikacija Poštar je odlično orodje za upravljanje naslovov, obveščanje in analizo odzivov.