Sistem za izdajanje računov

Sistem za izdajanje računov

Sistem za izdajanje računov (sistem za fakturiranje) je aplikacija, ki vam pomaga digitalizirati izdajanje računov vašim strankam in je del Kabi rešitev. Z digitalizacijo izdajanja računov prihranite čas in denar, saj se računi v PDF obliki samodejno pošljejo stranki na njen e-mail naslov. Sistem je namenjen predvsem tistim, ki izdajajo račune za svoje storitve. Računov tako ni potrebno tiskati in jih pošiljati po pošti (čeprav sistem omogoča tudi masovno tiskanje računov). Poleg tega pa prihranite ogromno časa, saj ni potrebno vedno znova ustvarjati računov za vsak mesec, ker jih sistem ustvari samodejno. 

Sistem je namenjen: 

 • Športnim društvom
 • Klubom
 • Glasbenim šolam
 • Jezikovnim šolam
 • Fitnes centrom
 • Podjetjem - storitvena dejavnost
 • itd.

ki svojim strankam izdajajo račune (fakturirajo) na določeno časovno obdobje: 

 • Mesečno
 • Polletno
 • Letno
 • Itd.

Ponavaljajoče se zaračunavanje

Pregled nad izdanimi računi / fakturami

Sistem za izdajanje računov omogoča, da enostavno pregledujete izdane račune na enem mestu. Račune lahko pregledujete glede na izbrano časovno obdobje in stranko. Tako lahko hitro preverite, kateri računi in kdaj so bili poslani določeni stranki. Poleg tega lahko preverjate tudi ali je bil račun plačan ali ne (enostavno izvozite sklice plačil iz vaše banke, ki se nato povežejo s sistemom za izdajanje računov.

Pregled izdanih računov za posamezno stranko

Prednosti sistema za izdajanje računov

Kabi sistem za izdajanje računov je izjemno enostaven za uporabo. Omogoča, da enostavno izdate račun strankam za ponavljajoče storitve, kot npr. naročnine, vadnine, itd., kot tudi izdajanje enkratnega računa za opravljeno storitev. Sam sistem je prilagodljiv, saj omogoča urejanje popustov in samostojno določanje intervala pošiljanja računov.