Novice

SEO kazalniki uspešnosti

SEO kazalniki uspešnosti

Ponedeljek, 23. december 2019
Posodobljeno: Petek, 17. marec 2023

Kazalniki uspešnosti (ang. Key perfromance indicators (KPIs)) so uporabljeni skoraj v vsaki industriji za merjenje uspešnosti podjetja. SEO optimizacija spletnih strani pri tem ni nobena izjema, saj se lahko tudi tu uporabljajo kazalniki uspešnosti. 

Kaj so kazalniki uspešnosti?

Kazalniki uspešnosti so merilci s katerimi merimo našo uspešnost. V podjetjih se kazalniki uspešnosti uporabljajo za merjenje uspešnosti samega podjetja ali pa določenega oddelka. Primeri kazalnikov uspešnosti: 

  • Povečanje prometa 
  • Število novih strank 
  • Število reklamacij 
  • Število novih zaposlenih 
  • Itd.  

Kategorizirajte SEO kazalnike uspešnosti

SEO kazalnike uspešnosti je najboljše povezati z ostalimi kazalniki uspešnosti v podjetju. Najboljše je, da se SEO kazalnike uspešnosti poveže kar s prodajnim lijakom, saj na ta način veste, kje v nakupnem procesu je vaša potencialna stranka. Nekateri so v fazi iskanja informacij o ponudbi na trgu, medtem ko so drugi že v procesu nakupa. SEO kazalniki uspešnosti se lahko vključijo v katerokoli fazo nakupnega procesa. Za vsako fazo nakupnega procesa so SEO kazalniki uspešnosti različni. 

SEO kazalniki uspešnosti v prodajnem lijaku

Faze prodajnega lijaka  Primeri SEO kazalnikov uspešnosti 
Zavedanje  Višja uvrstitev v spletnih iskalnikih (organsko iskanje) 
  Povečanje organskega prometa na spletni strani 
  Večja izpostavljenost na spletnih iskalnikih 
Zanimanje  Število ogledov strani na sejo 
  Povprečni čas uporabnika na strani 
  % obiska ene strani 
Pridobitev  Število doseženih ciljev v organskem iskanju 
  Število konverzij v organskem iskanju 
Konverzija  Število transakcij za organski promet 
  Prihodki v organskem prometu 
  % povečanja prodaje 

Zavedanje – spoznavanje vaše spletne strani

Faza zavedanja v prodajnem lijaku je faza, kjer se obiskovalci šele spoznavajo z vašo spletno stranjo oz. iščejo informacije o storitvi ali izdelku, ki ga potrebujejo. Temu primerni so tudi SEO kazalniki uspešnosti, ki jih najdete v tabeli zgoraj. 

Zanimanje – obiskovalci obiščejo vašo spletno stran

V fazi zanimanja najdemo SEO kazalnike uspeha, ki nam pokažejo osnovne interakcije obiskovalcev na spletni strani. Če imate veliko obiska na spletni strani in malo interakcij, je to znak za spremembo, saj morda ne uporabljate pravih ključnih besed oz. spletna stran ne ponuja enostavne interakcije obiskovalca. V tem primeru je potrebno izdelati spletno stran na način, da bo omogočala čim več interakcij. 

Pridobitev – izvajanje želenih interakcij

V fazi pridobitve najdemo t.i. sledi. To so obiskovalci, ki so na spletni strani opravili interakcijo, ki si jo želimo (izpolnili so naš zastavljen cilj). Primere SEO kazalnikov uspešnosti najdete v tabeli zgoraj. 

Konverzija – obiskovalec opravi nakup/ transakcijo

V fazi konverzije najdemo SEO kazalnike uspeha, ki so tesno povezani s povečanjem prodaje, prihodka, dobička, itd. 

SEO kazalniki uspeha se ne delijo le na zgoraj opisane faze, ki so povezane s prodajnim lijakom. Zelo pomemben faktor, ki ga moramo upoštevati je industrija oz. panoga, v kateri podjetje posluje, saj se glede na panogo lahko kazalniki uspešnost razlikujejo.