Ocena digitalne zrelosti

Ocena digitalne zrelosti podjetji

Ocena digitalne zrelosti podjetja

V današnjem digitalnem svetu, kjer tehnologija igra vse večjo vlogo v poslovanju, je pomembno, da podjetja ocenijo svojo digitalno zrelost. To pomeni, da preučijo, kako dobro se lahko prilagodijo in izkoristijo nove tehnologije, da izboljšajo svoje poslovanje.

Digitalna zrelost podjetja vključuje:

 • sposobnost uporabe digitalne tehnologije,
 • obvladovanje podatkov,
 • digitalno kulturo in
 • digitalno strategijo.

Ocena digitalne zrelosti podjetja omogoča prepoznavanje njegovih močnih in slabih točk v uporabi tehnologije ter prepoznavanje priložnosti za izboljšave. Vključuje oceno sposobnosti podjetja, da sprejema in integrira nove tehnologije ter sposobnost, da se odzove na spremembe v digitalnem okolju.

Ocena digitalne zrelosti podjetja vključuje različna področja, kot so:

 • digitalni procesi,
 • digitalno vodenje,
 • digitalno sodelovanje in
 • digitalni marketing.

V vsakem od teh področij se preučuje sposobnost podjetja, da učinkovito uporablja digitalne tehnologije za izboljšanje svojega poslovanja. Na primer, ocena digitalnih procesov preučuje sposobnost podjetja, da uporablja digitalne tehnologije za avtomatizacijo procesov, medtem ko ocena digitalnega marketinga preučuje sposobnost podjetja, da uporablja digitalne kanale za promocijo svojih izdelkov in storitev.
Ocena digitalne zrelosti podjetja lahko vključuje tudi oceno digitalne kulture in digitalne strategije. Digitalna kultura se nanaša na odnos podjetja do tehnologije in na način, kako podjetje spodbuja uporabo digitalne tehnologije med zaposlenimi. Digitalna strategija pa se nanaša na načrtovanje uporabe digitalne tehnologije za izboljšanje poslovanja podjetja.

Pomembno je, da podjetja ocenijo svojo digitalno zrelost, saj jim to omogoča, da ugotovijo, kje so priložnosti za izboljšave. S tem, ko prepoznajo svoje močne in šibke točke, lahko podjetja izboljšajo svoje poslovanje in povečajo učinkovitost. Poleg tega lahko ocena digitalne zrelosti podjetja pomaga pri pripravi digitalne strategije, ki lahko pomaga podjetju pri doseganju poslovnih ciljev.
Vendar pa je pomembno opozoriti, da ocena digitalne zrelosti podjetja ni končni cilj, ampak je proces, ki se mora nenehno nadgrajevati.

Ocena digitalne zrelosti se lahko uporabi tudi kot osnova za izdelavo digitalne strategije, saj vam pomaga razumeti, kje stojite v digitalnem svetu in kaj morate storiti, da bi bili konkurenčni. To pomeni, da vam pomaga pri odločitvah, kakšne tehnologije morate vključiti v vašo organizacijo, kako najbolje uporabiti tehnologijo za izboljšanje vaših procesov in storitev, ter kako lahko dosežete dolgoročni uspeh v digitalnem svetu.

Ocena digitalne zrelosti pa ni le o tehnologiji. Vključuje tudi ljudi, kulturo in procese vaše organizacije. To pomeni, da morate razumeti, kako vaši zaposleni sprejemajo spremembe in kako se lahko najbolje angažirajo v digitalni transformaciji. Poleg tega pa morate upoštevati tudi svojo organizacijsko kulturo in procese, saj bodo ti ključni dejavniki pri določanju vaše uspešnosti v digitalnem svetu.
Ocena digitalne zrelosti je torej ključna, če želite izboljšati uspešnost vašega podjetja v digitalnem svetu. Omogoča vam razumeti vaše trenutne zmogljivosti in določiti, kaj morate storiti, da bi postali bolj konkurenčni. Vključuje tehnologijo, ljudi, kulturo in procese, kar zagotavlja celovit pristop k digitalni transformaciji. Zato je pomembno, da vzamete čas za izvedbo ocene digitalne zrelosti vaše organizacije, da boste lahko izkoristili vse priložnosti, ki jih ponuja digitalni svet.

Ocena digitalne zrelosti podjetja omogoča prepoznavanje njegovih močnih in slabih točk v uporabi tehnologije ter prepoznavanje priložnosti za izboljšave.

Ključni koraki za izdelavo ocene digitalne zrelosti:

 1. Določite cilje ocene: Pred začetkom izdelave ocene digitalne zrelosti je pomembno določiti cilje, ki jih želimo doseči s to oceno. Ali želite izboljšati poslovne procese, povečati učinkovitost, povečati zadovoljstvo strank ali morda bolj uspešno tržiti izdelke in storitve? Jasno definirani cilji bodo pomagali usmeriti analizo in omogočili primerjavo med trenutnim in želenim stanjem.
 2. Zberite podatke: Podjetje mora zbrati podatke o svojem delovanju in jih analizirati, da bi razumelo, kje so priložnosti za izboljšanje. To vključuje podatke o poslovnih procesih, uporabljeni tehnologiji, podatkih o strankah, zaposlenih, pa tudi o konkurenci.
 3. Ocenite različna področja: Digitalna zrelost podjetja zajema različna področja, kot so uporaba tehnologije, procesi, zaposleni in kultura podjetja. Ocenjevanje posameznih področij lahko pomaga prepoznati šibke točke in področja, ki jih je mogoče izboljšati. Ocenjevanje lahko vključuje tudi primerjavo s konkurenčnimi podjetji in industrijami.
 4. Izdelajte oceno: Na podlagi zbranih podatkov in ocenjenih področij lahko podjetje izdela oceno digitalne zrelosti. Ta ocena mora vključevati informacije o trenutni stopnji digitalne zrelosti podjetja, oceno njegovega potenciala in načrte za izboljšanje.
 5. Določite strategijo: Podjetje lahko uporabi informacije iz ocene digitalne zrelosti za določitev strategije za izboljšanje svoje digitalne zrelosti. To lahko vključuje uvedbo nove tehnologije, izboljšanje poslovnih procesov, vključevanje digitalne kulture v organizacijo ali drugih ukrepov.
 6. Redno spremljajte in ocenjujte: Digitalna zrelost podjetja se lahko s časom spreminja, zato je pomembno, da podjetje redno spremlja svojo digitalno zrelost in izvaja ocene, da bi prepoznalo nove priložnosti za izboljšanje in sledilo spremembam na trgu.

Naslednji korak je izvedba ankete za zaposlene in stranke.
Anketa za zaposlene lahko razkrije, kako se zaposleni počutijo glede digitalnih orodij, ki jih uporabljajo, ali imajo dovolj znanja in spretnosti za uporabo teh orodij ter ali bi jih radi videli, da bi se izboljšali. Anketa za stranke pa lahko pokaže, kako zadovoljne so stranke z uporabo digitalnih orodij in kje vidijo prostor za izboljšave.
Poleg tega je lahko koristno pregledati poslovne procese in ugotoviti, kje se lahko digitalizirajo. Lahko preverimo, ali obstajajo ročni procesi, ki bi jih lahko zamenjali z digitalnimi, ali obstajajo aplikacije, ki jih lahko integriramo, da bi izboljšali učinkovitost poslovnih procesov.
Ko so vsi podatki zbrani, se lahko izdela ocena digitalne zrelosti. Ta ocena lahko vključuje področja, kot so uporaba digitalnih orodij, znanje in spretnosti zaposlenih, procesi, integracije aplikacij, varnost podatkov, uporaba podatkov za sprejemanje odločitev in uporaba umetne inteligence.
Na podlagi ocene lahko podjetje izdela digitalno strategijo in načrtuje nadaljnje korake za izboljšanje digitalne zrelosti. To lahko vključuje izobraževanje zaposlenih, vpeljavo novih digitalnih orodij in sistemov, izboljšanje procesov in varnostnih ukrepov ter uporabo podatkov in umetne inteligence za sprejemanje boljših poslovnih odločitev.
Skupaj z načrtovanjem ukrepov za izboljšanje digitalne zrelosti lahko podjetje določi tudi časovni okvir za uvedbo sprememb ter oceni stroške in koristi. To lahko pomaga pri zagotavljanju, da so spremembe v skladu s proračunom podjetja in da bodo prinesle koristi za podjetje v prihodnosti.
V celoti gledano, izdelava ocene digitalne zrelosti je ključni korak pri ugotavljanju, kje podjetje stoji v digitalni dobi ter pri načrtovanju ukrepov za izboljšanje. To lahko prinese številne koristi, kot so izboljšana učinkovitost poslovnih procesov, povečano zadovoljstvo strank in zaposlenih ter izboljšana kakovost izdelkov in storitev.

Subvencija

Pridobitev ocene stanja stopnje digitalne zrelosti podjetja. Aktivnost se izvaja v okviru operacije DIE-DIHSLOVENIA-2019-23, naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za prijavo za pridobitve ocene stanja stopnje digitalizacije podjetja s svetovanjem je odprt do najkasneje 30. 06. 2023.

Povezava: https://dihslovenia.si/aktualno/novice/poziv-podjetjem-za-pridobitev-ocene-digitalne-zrelosti-podjetja