Evidenca delovnega časa

Rešitev za registracijo in evidenco delovnega časa

Enostavno “štempljanje” na delovnem mestu oz. Evidentiranje delovnega časa

Enostavna in učinkovita evidenca delovnega časa je sedaj sestavni del platforme Kabi Cloud. Evidenca delovnega časa omogoča enostavno beleženje delovnega časa vseh zaposlenih, ne glede na panogo v kateri podjetje posluje.

Evidentiranje in potrjevanje odsotnosti

Evidentiranje in potrjevanje odsotnosti je sestavni del evidence delovnega časa. Na eni strani zaposleni zaprosi za odsotnost preko sistema, na drugi strani nadrejeni odobri ali zavrne odsotnost.  Na ta način se skrajša postopek potrjevanja odsotnosti, v sistemu se vodi evidenca odsotnosti za zaposlene in se upošteva pri mesečnem seštevku ur prisotnosti. Odobrena odsotnost se vpiše na koledar in se na ta način spremlja odsotnost zaposlenih.

Glavne prednosti:

 • Enostavna in hitra prijava odsotnosti
 • Vodenje evidence odsotnosti
 • Preglednost
 • Za mobilni telefon ni potrebna aplikacija, le dostop do interneta

Možnosti pri izbiri odsotnosti:

 • Zasebni izhod
 • Redni dopust
 • Bolniška odsotnost
 • Očetovski odpust
 • Izredni dopust
 • Koriščenje ur
 • Porodniški dopust

Evidenca delovnega časa z mobilnim telefonom

Beleženje prisotnosti še nikdar enostavnejše

Evidenca delovnega časa z mobilnim telefonom nam omogoča, da si vsak zaposlen lahko evidentira delovni čas kar preko svojega pametnega telefona. Evidenca delovnega časa je primerna za vse zaposlene, ki so mobilni in imajo veliko službenih izhodov, terenov, itd. ter za tiste, katerih delo je vezano na lokacijo.  

Za delovanje sistema ne potrebujete aplikacije za telefon, vse kar potrebujete je internetna povezava.

Statistika delovnega časa

V sistemu evidenca delovnega časa je na voljo celotna evidenca porabljenih ur zaposlenega.

Povezljivost

Sistem evidentiranje delovnega časa je povezljiv z Kabi rešitvami - CRM in HRM. Poleg tega evidenca delovnega časa omogoča uvoz ur za izdelavo plač v ERP/ računovodske programe kot so: Navison, Vasco, Pantheon, BBIS, Minimax, Metakoca, ...

Evidenca delovnega časa in projektno vodenje

Evidenca delovnega časa je sistem, ki vam olajša marsikatero stvar, predvsem pa imate na enem mestu celotno evidenco opravljenih delovnih ur posameznega zaposlenega

Sama evidenca delovnega časa nam pove, koliko časa smo preživeli na delovnem mestu. Ne pove nam pa koliko časa smo porabili na posameznem projektu ali opravilu. Zato vam priporočamo uporabo sistema evidentiranja delovnega časa skupaj s sistemom za projektno vodenje

Osnovni name sistema za projektno vodenje je, da vam olajša načrtovanje in delegiranje delovnih nalog za posamezne projekte,  zaposlene ali delovne ekipe v vašem podjetju. Poleg tega pa lahko s sistemom za projektno vodenje merite čas, ki ga porabite na posameznem projektu ter opravilu

V koliko je cilj vašega podjetja povečati učinkovitost, priporočamo, da uporabite oba sistema: Registracija in evidenca delovnega časa ter sistem za projektno vodenje.

Zakaj potrebujete evidenco delovnega časa?

Že z lanskim letom je sodišče evropskih skupnosti razsodilo, da morajo vse članice Evropske unije vzpostaviti sisteme za evidenco delovnega časa. Na ta način želijo, da bodo podjetja upoštevala vse omejitve delovnika in ostale zakone s področja dela ter socialne varnosti. Vsakemu zaposlenemu pripada pravica do omejitve števila delovnih ur ter pravica do dnevna in tedenskega počitka, kar je zapisano tudi v Splošni deklaraciji človekovih pravic.

Zakaj se odločiti za Kabi sistem za evidenco delovnega časa?

Kabi sistem za evidentiranje delovnega časa je celovita rešitev za vsa podjetja, ki si želijo enostavnega in preglednega vodenja delovnega časa, nadur in odsotnosti za svoje zaposlene. Sistem se nahaja v oblaku, kar pomeni, da vam ni potrebno investirati v strojno opremo ali v izdelavo kartic za zaposlene, saj vse poteka preko sistema v oblaku s pomočjo mobilnega telefona ali računalnika.

Rešitev v oblaku

Evidenca delovnega časa je rešitev v oblaku, kar prinaša številne prednosti

 • Ni začetnih vložkov v strojno opremo
 • Fleksibilnost stroškov - stroški se prilagajajo glede na širjenje/ krčenje poslovanja
 • Redno posodabljanje sistema
 • Redno vzdrževanje
 • Mobilnost: delo od kjerkoli
 • Varnost: vaši podatki so arhivirani brez dodatnih stroškov
 • Hitra implementacija
 • Prilagajanje sistema potrebam naročnika

Kabi evidenca delovnega časa

Sistem omogoča: 

 • Pregled delovnih ur
 • Dostop za vse – vsak zaposleni ima dostop do svojega profila, pregleda ur in odsotnosti
 • Načrtovanje dela
 • Možnost različnih delovnih časov - možnost različnih delovnih časov za posameznega zaposlenega ali posamezni oddelek v podjetju
 • Kategorizacija zaposlenih
 • Spletna aplikacija – za uporabo spletne aplikacije potrebujete samo mobilno napravo ali računalnik
 • 365 pregled zaposlenih – celovit pregled nad posameznim zaposlenim, pogodbe, delovna doba, dopusti, itd.
 • Povezljivost s Kabi CRM sistemom – povezljivost s Kabi CRM sistemom in sistemom za projektno vodenje
 • Poročila - sistem poročil za vodje – pregled nad delovnimi urami, dopusti, itd.
 • Izvozi - možnost izvoza delovnih ur za različne evidenca ali za obračun plač
 • Večjezičnost - sistem je večjezičen in preveden v več jezikov
 • Sistem za sporočanje - povezljivost s sistemom E-Poštar za sporočanje zaposlenim, oddelkom ali celotnemu podjetju

Cenik

Cenik

 • Prijavo in potrjevanje odsotnosti - dopusti, bolniške, zasebne izhode, itd.
 • Pregled delovnih ur
 • Dostop za vse – vsak zaposleni ima dostop do svojega profila, pregleda ur in odsotnosti
 • Možnost različnih delovnih časov - možnost različnih delovnih časov za posameznega zaposlenega ali posamezni oddelek v podjetju
 • Kategorizacija zaposlenih
 • Spletna aplikacija – za uporabo spletne aplikacije potrebujete samo mobilno napravo ali računalnik
 • 365 pregled zaposlenih – celovit pregled nad posameznim zaposlenim, pogodbe, delovna doba, dopusti, itd.
 • Poročila - sistem poročil za vodje – pregled nad delovnimi urami, dopusti, itd.
 • Mesečna poročila v obiliki Excel izvoza
 • Povezljivost z vsemi Kabi aplikacijami in rešitvami - CRM, HRM, Vodenje projektov, itd.
 • Personalna mapa za posameznega zaposlenega

Do 5 uporabnikov

10€na mesec

Naročite
SVG element / SVG slika / SVG image

Cenik - dodatni uporabnik

Dodatni uporabniki so deležni vseh funkcionalnosti, ki so zajete v osnovnem paketu.

Do 50 uporabnikov.

2€na mesec

Naročite
SVG element / SVG slika / SVG image

Cenik - dodatni uporabniki 50+

Dodatni uporabniki so deležni vseh funkcionalnosti, ki so zajete v osnovnem paketu.

Do 51 do 100 uporabnikov.

1,7€na mesec

Naročite
SVG element / SVG slika / SVG image
Začnimo projekt Pokliči

Evidenca delovnega časa

Brezplačni preizkus in predstavitev

Ne veste ali je to prava rešitev za vaše podjetje? Nič zato. Sistem Kabi Evidenca delovnega časa lahko preizkusite brezplačno, brez obveznosti.

Pred samo uporabo vam na kratko predstavimo tudi delovanje sistema.