Novice

All in one platforma za digitalizacijo podjetja

All in one platforma za digitalizacijo podjetja

Prednosti in pasti

Torek, 28. maj 2024

Digitalizacija poslovanja podjetja postaja vedno bolj pomemben proces, s katerim podjetja ostajajo konkurenčna v današnjem poslovnem svetu. Podjetja, ki želijo povečati svojo konkurenčno prednost, morajo optimizirati svoje procese, izboljšati učinkovitost in če je le mogoče zmanjšati stroške.

Večina podjetij za svoje poslovanje uporablja kar nekaj različnih rešitev. Od urejevalnika spletne strani, do sistema za pošiljanje pošte, CRM sistem, vodenja projektov, sistema za HRM in ne nazadnje sistema za upravljanje resursov ERP. Kar naenkrat ugotovimo, da podjetje za svoje poslovanje uporablja 6 različnih programov, ki so med seboj različno kompatibilni. Doseganje prave stopnje kompatibilnost v takem okolju je izjemno težko, prav tako pa so podatki razpršeni v različnih sistemih, kjer je izmenjava omejena.

Za takšen primer obstaja rešitev v t.i. all in one platformi (po slovensko vse v enem sistem), kjer so skoraj vse naštete rešitve (razen ERP), že vključene v enem samem sistemu. Tak sistem omogoča boljšo, predvsem pa učinkovitejšo digitalizacijo in poslovanje.

Kaj je all in one platforma?

 

All in one platforma je sistem oz. celovita programska rešitev, ki združuje različne aplikacije (za različne namene) v enotni sistem. Namesto da bi uporabljali več ločenih programskih rešitev za različne poslovne in operativne naloge, kot so upravljanje odnosov s strankami (CRM), vodenje projektov, sistem za evidenco delovnega časa, sistem za obveščanje, sistem za upravljanje spletne strani, sistem za komunikacijo, itd. All in one platforma združuje vse to na enem mestu. Takšen sistem lahko primerjamo s kakšnim supermarketom, kjer na enem mestu najdemo živila, lekarno, športno trgovino, trgovino z obutvijo, trgovino za živali, ...

Tipično za all in one platforme je, da imajo od njih koristi skoraj vsi oddelki v podjetju.

All in one platforma je sistem oz. celovita programska rešitev, ki združuje različne aplikacije
All in one platforma je sistem oz. celovita programska rešitev, ki združuje različne aplikacije

Prednosti uporabe all in one platforme

1. Integracija različnih funkcij

Ena izmed največjih prednosti all in one platforme je integracija različnih poslovnih funkcij. To omogoča boljše povezovanje podatkov in procesov, kar vodi do boljše učinkovitosti zaposlenih in minimiziranje napak pri delu. Na primer, prodajna ekipa lahko dostopa do podatkov o strankah, ki so jih vnesli v CRM (ter kontakte, ki so se vpisali na spletni strani), hkrati pa lahko vidijo finančne podatke, povezane s strankami, kar omogoča boljše in hitrejše odločitve.

2. Večja učinkovitost

Z uporabo enotne platforme lahko zaposleni hitreje in lažje dostopajo do potrebnih informacij in orodij za delo. To zmanjšuje potrebo po preklapljanju med različnimi aplikacijami, kar prihrani čas in poveča produktivnost. Npr., uporabniki lahko enostavno delijo vse ključne informacije s sodelavci, hkrati pa ne potrebujejo teh informacij deliti navzven ali jih izvažati, saj jih lahko enostavno znotraj sistema dodelijo drugim odgovornim osebam.

3. Optimizacija stroškov

Ena platforma običajno pomeni nižje stroške kot nakup in vzdrževanje več ločenih programskih rešitev. Že v uvodu smo podali primer, kako podjetje uporablja 6 različnih rešitev. Vsaka od teh rešitev stane. Če pomnožimo število uporabnikov s stroški licence ter s številom uporabljenih programov, lahko hitro pridemo do visokih številk.

All in one platforma pa podjetjem prihrani denar pri:

  • Licenčninah
  • Vzdrževanju
  • Usposabljanju zaposlenih – UI skozi različne aplikacije je podoben in intuitiven, kar omogoča hitrejše privajanje uporabnikov na delo s sistemom - hitrejši onboarding

4. Enostavnejše upravljanje podatkov

Centraliziran sistem omogoča enostavnejše zbiranje, shranjevanje, analiziranje in deljenje podatkov. Vsi podatki o strankah, prodaji, povpraševanjih in projektih so shranjeni na enem mestu, kar olajša spremljanje poslovne uspešnosti in sprejemanje informiranih odločitev.

5. Minimizacija izmenjevanja občutljivih podatkov

Ena platforma pomeni večjo varnost in skladnosti z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Zopet se vračamo na primer iz uvoda. Imate 6 sistemov in z vsakim od teh 6 morate imeti sklenjeno pogodbo o varovanju podatkov. Še večji izziv pa se pojavi ob izmenjevanju teh podatkov znotraj različnih sistemov.

Ko uporabljate en sistem, teh bojazni nimate, saj imate pogodbo o varovanju podatkov sklenjeno z enim ponudnikom, ki v enem sistemu ponuja vse potrebno.

6. Večja prilagodljivost

All in one platforme so običajno zasnovane tako, da je mogoče njihove funkcionalnosti prilagoditi in razširiti glede na potrebe podjetja. Ko podjetje raste in se njegove potrebe povečujejo, lahko dodate nove funkcije ali module brez potrebe po zamenjavi celotnega sistema. Ta proces je po navadi lažji zaradi tega, ker so podjetja že navajena uporabljati platforma in jim je lažje investirati v razvoj obstoječe platforme, kot zamenjava celotnega sistema.

7. Boljše uporabniške izkušnje

Enoten uporabniški vmesnik poenostavi uporabo sistema in poveča zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni se morajo naučiti uporabljati le eno platformo, kar znatno pohitri čas učenja in izboljša celotno učinkovitost.

8. Večja mobilnost

Večina all in one platform ponujajo dostop do vseh potrebnih funkcij za delo preko različnih naprav (od računalnikov do pametnih telefonov). Zaposleni lahko delajo od kjerkoli saj lahko dostopajo do vseh potrebnih orodij in podatkov za delo preko svojih pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov.

9. Enostavnejše vzdrževanje

Ena platforma pomeni enostavnejše in cenejše vzdrževanje. Namesto da bi morali posodabljati in vzdrževati več različnih sistemov in aplikacij, vzdrževalci skrbijo za enotno platformo. To zmanjšuje tveganje za napake ter varnostne luknje, saj je število zunanjih kompleksnih integracij, ki bi lahko povzročile težave, minimalno ali pa jih skoraj ni.

Pasti all in one platforme

1. Slabša specializacija

Kljub temu, da all in one platforme ponujajo širok nabor funkcionalnosti in rešitev, lahko pride do tega, da kakšna bolj specializirana funkcionalnost manjka. V tem primeru je potrebno videti, ali se odločiti za nadgradnjo sistema ali pa uporabljati okrnjeno funkcionalnosti.

2. Težave s prilagodljivostjo pri specifičnih panogah

Obstajajo nekatere specifične panoge, ki potrebujejo all in one sistem, ki pa je pisan na kožo izključno njihovemu načinu poslovanja. Splošni all in one sistem za digitalizacijo poslovanja jim ne bo koristil, ker imajo sami preveč specifik v poslovanju.

Te panoge so po navadi izjemno regulirane in specifične.

3. Zahteven prehod

Bolj kot funkcionalnost same platforme je izziv pri prehodu na takšno platforma. Prehod na nov način delovanja je po navadi težak, saj je stopnja odpora zaposlenih po navadi velika. Zaposleni so navajeni starega načina dela in niso sposobni videti prednosti prehoda na enotno platformo. V tem primeru je izjemno pomembno usposabljanje zaposlenih.

Kabi platforma za digitalizacijo poslovanja

Kabi platforma je v osnovni namenjena vsem malim in srednje velikim podjetjem (do 1.000 zaposlenih), ki si želijo digitalizirati svoje poslovanje oz. opraviti digitalno transformacijo.

S sistemom lahko pokrijemo zelo širok spekter panog, kar pomeni, da platformo lahko uporabi skoraj katerokoli podjetje.

Z lastnim razvojem in več kot 30 letno tradicijo skrbimo, da smo konstruktiven, stabilen in razumevajoč partner, ki se trudi razumeti vaše poslovanje in temu primerno vzdržuje ter nadgrajuje lasten sistem.

Kaj vse vam platforma omogoča, si lahko preberete v članku Kaj omogoča Kabi platforma.

Zaključek

All in one platforma je odličen sistem, ki vam omogoča celovito digitalizacijo poslovanja vašega podjetja. Kot že omenjeno v članku, ima all in one platforma številne prednosti uporabe. Glavni pogoj za uspeh pa je uspešna implementacija, ki mora vedno potekati v več korakih.