Novice

Kakšne koristi od uporabe CRM sistema imajo različni oddelki v podjetju

Kakšne koristi od uporabe CRM sistema imajo različni oddelki v podjetju?

Četrtek, 17. november 2022
Posodobljeno: Četrtek, 26. oktober 2023

Glavne koristi CRM sistema smo dolgo časa povezovali s prodajo, saj je bil namen CRM sistema delovati kot podporni sistem, ki je v pomoč prodajalcem. V zadnjih letih pa se je uporaba CRM sistema zelo razširila in se uporablja tudi v ostalih oddelkih v podjetju. Tako danes CRM uporabljajo v oddelkih:

  • Podpora strankam
  • HRM
  • Trženje / Marketing
  • Oskrbovalna veriga
  • Vodenje projektov
  • Prodaja
  • Itd.

Katere so splošne koristi uporabe CRM-ja?

Vsi oddelki imajo od uporabe CRM-ja različne koristi, vendar so jim nekatere tudi skupne. Glavna prednost uporabe CRM sistema je centralizacija podatkov in digitalizacija poslovanja. Podatki so shranjeni v enem sistemu in se lahko uporabijo za različne namene.

V enem sistemu se tako pojavijo podatki o strankah, zaposlenih, izdelkih, storitvah, projektih, itd. Vsak od teh podatkov ima korist za posamezni oddelek. Podatki o zaposlenih za HRM oddelek, podatki o strankah za prodajni oddelek in oddelek za podporo strankam in podatki o izdelkih / dobavah za oddelek za dobavo oz. oskrbovalno verigo.

Koristi za posamezni oddelek

Prodaja

Prodajani oddelek oz. prodajalci lahko uprobijo CRM sistem za prodajo, da bi bolje razumeli celoten prodajni proces in seveda prodajni lijak. Prodajalci v CRM-ju dostopajo do koristnih informacij, kot so informacije o statusu posamezne prodaje, uspešnost posameznih prodajalcev, ali dosegajo svoje zastavljene cilje, katere prodajne kampanje so uspešnejše, kateri so najbolj prodajani izdelki ali storitve.

Poleg tega imajo prodajalci pomembno korist od uporabe CRM-ja in to je, da so lahko bolj osredotočeni na samo prodajo in stranko, saj imajo v CRM-ju na enem mestu vse pomembne informacije, s čimer porabijo manj časa za vnos podatkov in več časa za prodajo.

Prodaja
Prodaja

Trženje / Marketing

Tržniki oz. oddelek za trženje (marketing) uporablja CRM za trženje za pomoč pri enostavnejšem in natančnejšem predvidevanju.

S pomočjo CRM-ja imajo vpogled v vsako priložnost in kakšna je pot od priložnosti do prodajne sledi. Na ta način začrtajo pot stranke od prvega stika / povpraševanja, pa do končne prodaje, ki jim je v pomoč pri razumevanju svojih strank.

Trženje
Trženje

Podpora strankam

Podpora strankam je izjemno pomembna in podporni oddelek ima velike koristi od uporabe CRM-ja za podporo. Na enem mestu imajo vse zahtevke strank in njihove želje. Sistem jim omogoča, da prejmejo zahtevke iz različnih kanalov. S centralizacijo zahtevkov lahko tako merijo uspešnost reševanja zahtevkov, koliko časa porabijo za reševanje, katere storitve ali izdelki so bolj problematični od ostalih, itd. Vidne so tudi pretekle aktivnosti, če naprimer zahtevek v reševanje prevzame drug sodelavec. Vse to so koristne informacije, ki se lahko uporabijo v drugih oddelkih, kot npr. za izboljšanje izdelkov ali storitev.

Podpora strankam
Podpora strankam

Dobava oz. oskrbovalna veriga

Oddelku za dobavo oz . oskrbovalno verigo CRM sistem pomaga pri boljšem odnosu s strankami. S pomočjo CRM-ja lahko beležijo sestanke, prodajne zahteve, načrtovanje dobav, poročanje, ... Vsi ti podatki so v pomoč pri optimiziranju delovanja oskrbovalne verige.

Oskrbovalna veriga
Oskrbovalna veriga

HRM

Oddelek za upravljanje s človeškimi viri oz. HRM uporabljajo CRM kot pomoč pri zaposlovanju novih kadrov, merjenju klikme v podjetju in pri spremljanju uspešnosti zaposlenih. CRM je tudi v pomoč pri procesu uvajanja zaposlenega v podjetje, pri primerjavi kandidatov in pregledovanju rezultatov oz. uspešnosti zaposlenih.

HRM
HRM

Vodenje projektov

Vodenje projektov samo po sebi ni oddelek v podjetju, je pa sestavni del dela posameznega oddelka. Skoraj vsak oddelek ima naloge, ki jih morajo opraviti. Te naloge se lahko povežejo v projekt in se ga vodi s pomočjo CRM sistema oz. sistema za projektno vodenje. S pomočjo sistema si vsak posamezni oddelek razdeli delo, s čimer si olajša načrtovanje dela, usklajevanje s sodelavci in zunanjimi partnerji.

Uporaba sistema za projektno vodenje prinaša optimizacijo delovnega procesa, boljše načrtovanje in upravljanje z različnimi resursi oz. sredstvi.

Vodenje projektov
Vodenje projektov

Koristi za posamezne oddelke, korist za celotno podjetje

Uporaba CRM sistema v posameznih oddelkih ima pozitvne učinke na celotno podjetje. Vsi podatki in informacije se nahajajo v enem sistemu, kar pomeni, da imate na enem mestu podatke o prodaji, odzivu strank, delu zaposlenih, statusu oskrbovalne verige, … Na podlagi vseh teh podatkov lahko v podjetju sprejemate boljše odločitve, ki bodo vplivale na samo poslovanje podjetja.

Ena glavnih prednosti CRM-ja je centralizacija podatkov, ki jih lahko uporabljajo različni oddelki za svoje potrebe.

Po našem mnenju je CRM sistem danes nuja. Nemogoče je imeti vse potrebne informacije v glavi, saj je tekom dneva enostovno preveč podatkov, ki jih ni možno spremljati brez uporabe ustreznega sistema. Tudi sami smo se, predno smo začeli uporabljati CRM, utapljali v nesistematiziranem delu, kar se seveda pozna na uspešnosti. Rešitev smo našli v CRM sistemu, ki je optimiziral naše delo, kar se pozna na rezultatih. Vsekakor bo uporaba CRM sistema koristila tudi vam.

Začnimo z implementacijo CRM-ja v vašem podjetju.