Novice

Zakaj je pametno povezati CRM in ERP sistem

Zakaj je pametno povezati CRM in ERP sistem?

Torek, 21. maj 2024

V sodobnem poslovnem okolju, kjer je konkurenca neizprosna, podjetja iščejo načine za izboljšanje učinkovitosti svojih zaposlenih, povečanje zadovoljstva strank in optimizacijo poslovnih procesov. Ena izmed najbolj učinkovitih strategij za dosego teh ciljev je integracija oz. povezava dveh ključnih sistemov: CRM sistem (Customer Relationship Management) in ERP sistem (Enterprise Resource Planning). Povezava teh dveh sistemov prinaša številne prednosti, ki lahko bistveno izboljšajo poslovanje podjetja. V tem članku bomo raziskali, zakaj je integracija CRM in ERP ključna za vaš poslovni uspeh ter kako lahko ta povezava izboljša različne vidike poslovanja.

Za lažje razumevanje pa si vam na začetku predstavljamo glavne razlike med CRM in ERP sistemom.

Glavne razlike med CRM in ERP sistemom

Čeprav CRM in ERP sistemi pogosto delujejo najbolje, ko so integrirani z drugim rešitvami, je pomembno razumeti njune osnovne razlike. CRM in ERP sistema imata različne namene, funkcionalnosti in ciljne uporabnike. CRM sistemi se osredotočajo na upravljanje odnosov s strankami, vključno z interakcijami s stranko, prodajnimi priložnostmi, vodenjem projektom in marketinškimi kampanjami. Glavni cilji CRM sistemov so povečati prodajo, povečanje zadovoljstvo strank in povečati učinkovitost zaposlenih.

ERP sistemi pa so namenjeni integraciji in avtomatizaciji notranjih poslovnih procesov, kot so finance, proizvodnja, nabava, upravljanje zalog, človeški viri, itd. Cilji ERP sistemov so izboljšati učinkovitost, zmanjšati stroške in optimizirati poslovne procese.

Spodaj najdete tabelo, ki prikazuje glavne razlike med CRM in ERP sistemom:

Primerjava CRM in ERP sistema

  CRM sistem ERP sistem
Namen Upravljanje odnosov s strankami Integracija in avtomatizacija notranjih poslovnih procesov
Na kaj se osredotoča Prodaja, marketing, storitve za stranke Finance, proizvodnja, nabava, zaloge, človeški viri
Glavni uporabniki Prodajalci, podpora, vsi, ki delajo s strankami Finance, proizvodnja, kadrovski oddelek
Funkcionalnost Upravljanje prodajnih priložnosti, avtomatizacija marketinških kampanj, upravljanje storitev za stranke Upravljanje financ, proizvodnje, oskrbovalne verige, človeških virov, zalog, nabave
Cilji Povečanje zadovoljstva strank, zadrževanje strank, povečanje prodaje Izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje stroškov, optimizacija poslovnih procesov
Prilagodljivost Visoka prilagodljivost Odvisna od sistema, po navadi manj prilagodljiv

Celovit pogled posamezne stranke

Ena izmed največjih prednosti integracije CRM in ERP sistema je pridobitev celovitega pogleda na stranke - 360. CRM sistem zbira in upravlja vse podatke o strankah, vključno z njihovimi kontaktnimi informacijami, zgodovino nakupov, interakcijami z vašim podjetjem, povpraševanji in številu podpornih zahtevkov. ERP sistem pa zajema podatke o notranjih poslovnih procesih, kot so finančne transakcije, zaloge, proizvodnja in upravljanje naročil. Ko sta ta dva sistema povezana, lahko zaposleni dostopajo do vseh teh informacij na enem mestu.

To omogoča boljše razumevanje strank, kar je ključnega pomena za zagotavljanje visoko kakovostne storitve. Prodajne ekipe lahko na primer hitro preverijo zaloge in razpoložljivost izdelkov ter s tem izboljšajo natančnost in zanesljivost informacij, ki jih posredujejo strankam.

Prav tako lahko službe za podporo strankam hitro dostopajo do vseh podatkov o strankah in njihovih preteklih interakcijah, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše reševanje težav. Glavna prednost je, da ne potrebujejo več gledati v dveh sistemih ampak imajo te podatke na voljo v enem sistemu.

Povečana učinkovitost

Integracija CRM in ERP sistema avtomatizira številne poslovne procese, kar zmanjšuje potrebo po ročnem delu in zmanjšuje možnosti za napake. Na primer, ko prodajna ekipa vnese novo naročilo v CRM sistem, se lahko podatki samodejno posodobijo v ERP sistemu, kar sproži nadaljnje korake v proizvodnji, nabavi in logistiki. Ta avtomatizacija zagotavlja, da so vsi oddelki vedno na tekočem z najnovejšimi informacijami, kar povečuje učinkovitost in produktivnost.

Poleg tega integracija omogoča hitrejši dostop do informacij. Zaposleni ne potrebujejo več preklapljati med različnimi sistemi in iskanjem podatkov v ločenih bazah. Vse potrebne informacije so na voljo na enem mestu, kar prihrani čas in omogoča hitrejše sprejemanje bolj informiranih odločitev.

Pri enem izmed naročnikov smo integrirali njihove prihodke in terjatve za posamezno stranko neposredno v CRM sistem, da lahko njihovi zaposleni takoj dostopajo do ključnih informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo.

Izboljšana koordinacija dela zaposlenih

Integracija CRM in ERP sistema omogoča boljše sodelovanje med različnimi oddelki v podjetju. Na primer, prodajne ekipe lahko dostopajo do podatkov o zalogah in proizvodnji v realnem času, kar omogoča natančnejše predvidevanje dostave in razpoložljivosti izdelkov. Prav tako lahko finančni oddelek spremlja prihodke in stroške, povezane s prodajo in proizvodnjo, kar omogoča boljše načrtovanje in napovedovanje.

To sodelovanje med oddelki je ključno za izboljšanje celotne poslovne učinkovitosti. Ko imajo vsi oddelki dostop do enakih informacij, se zmanjšajo možnosti za napačne odločitve in napake. Poleg tega lahko boljša koordinacija med oddelki prispeva k hitrejšemu reševanju težav in izboljšanju storitev za stranke.

Izboljšana koordinacija dela zaposlenih je le eden izmed razlogov, zakaj uporabljati CRM sistem.

CRM in ERP sistemi - prednosti povezave
CRM in ERP sistemi - prednosti povezave

Boljša izkušnja strank

Integracija CRM in ERP sistema omogoča najnovejše in natančne informacije o strankah, ne glede na to, kateri oddelek ali kanal uporabljajo za stik z vašim podjetjem. Stranke cenijo hitro in natančno podporo, kar lahko bistveno prispeva k njihovemu zadovoljstvu in zvestobi. S celovitim pogledom na stranke in njihovimi interakcijami lahko zaposleni hitreje in učinkoviteje rešujejo povpraševanja in težave, kar izboljšuje celotno izkušnjo strank.

Na primer, če stranka pokliče za pomoč pri naročilu, lahko služba za podporo strankam hitro preveri stanje naročila, zaloge, informacije o dostavi in prejšnje interakcije s stranko. To omogoča hitrejše in bolj natančno reševanje težav, kar povečuje zadovoljstvo strank in krepi njihovo zvestobo.

Finančne koristi

Integracija CRM in ERP sistema prinaša tudi številne finančne koristi. Z zmanjšanjem podvajanja podatkov in avtomatizacijo procesov podjetje prihrani pri stroških dela in zmanjšuje možnosti za napake, ki bi lahko privedle do finančnih izgub. Poleg tega integracija omogoča boljše upravljanje z denarjem, saj ERP sistem zagotavlja natančen vpogled v vse finančne transakcije, CRM sistem pa omogoča predvidevanje trenda prihodnjih prodaj.

Na primer, ko so podatki o prodaji in zalogah integrirani, lahko podjetje bolje načrtuje nabavo in proizvodnjo, kar zmanjšuje stroške skladiščenja in izboljšuje upravljanje zalog. Poleg tega lahko boljši vpogled v prihodnje prodaje pomaga podjetju pri zmanjšanju finančnih tveganj.

Večja prilagodljivost

Integracija CRM in ERP sistema omogoča podjetju, da se hitro prilagodi spremembam na trgu in novim poslovnim priložnostim. Na primer, če podjetje želi razširiti svojo ponudbo ali vstopiti na nove trge, lahko integrirani sistemi olajšajo dodajanje novih izdelkov, uporabnikov ali celo poslovnih enot brez potrebe po popolni prenovi IT infrastrukture.

Poleg tega integracija omogoča večjo prilagodljivost pri prilagajanju poslovnih procesov specifičnim potrebam strank ali trga. Primer: Podjetje lahko prilagodi svoje marketinške kampanje na podlagi podatkov iz CRM sistema in optimizira proizvodne procese na podlagi podatkov iz ERP sistema, kar povečuje konkurenčnost in prilagodljivost podjetja.

Zaključek

Povezava CRM in ERP sistema je ključna za uspeh sodobnih podjetij, saj omogoča:

  • celovit pogled na stranke,
  • povečuje učinkovitost zaposlenih in poslovnih procesov,
  • izboljšuje koordinacijo med oddelki,
  • zagotavlja boljšo uporabniško izkušnjo strank,
  • prinaša finančne koristi
  • omogoča večjo prilagodljivost poslovanja

Čeprav je integracija teh dveh sistemov lahko zahtevna in si je za njo potebno vzeti dovolj časa, so koristi, ki jih prinaša, običajno vredne truda.

Za uspešno integracijo je ključnega pomena, da podjetje jasno opredeli svoje cilje, izbere prave rešitve in zagotovi ustrezno usposabljanje zaposlenih. S pravilno integracijo CRM in ERP sistema lahko podjetje doseže nove ravni uspešnosti, konkurenčnosti in zadovoljstva strank, kar je bistveno za dolgoročni uspeh v sodobnem poslovnem svetu.