Novice

Kako pripraviti strategijo spletne trgovine?

Kako pripraviti strategijo spletne trgovine?

Kako se odločiti za prodajo v spletni trgovini?

Ponedeljek, 15. januar 2024

Spletna trgovina je eden izmed najboljših prodajnih kanalov, saj ima pred fizično trgovino mnogo prednosti. Vsak proces v spletni trgovini je lahko merljiv, kar daje veliko prednost spletnim trgovinam. Ni pa sama odločitev in kasneje izdelava spletne trgovine samoumeven proces, ki vam bo prinesla uspeh v sami prodaji.

Z izdelavo spletne trgovine se v Kabiju ukvarjamo že več kot 30 let. V vseh teh letih smo bili priča različno uspešnim projektom. Vsi uspešni projekti imajo med seboj kar nekaj podobnosti. Ena izmed najpomembnejših je, da so se naročniki pred samim začetkom skrbno pripravili. Naredili so strategijo spletne trgovine. Le ta jim je pomagala pri celotnem postopku izdelave ter kasneje prodaje.

V kolikor razmišljate o spletni prodaji, je ta članek kot nalašč za vas. Predstavili bomo kako se lotiti izdelave strategije spletne trgovine v korakih. Vsak korak bo jasno opredeljen, kar vam bo v pomoč pri pripravi strategije spletne trgovine.

Kakšen je cilj spletne trgovine?

Prvi korak pri pripravi strategije spletne trgovine je določiti primarni cilj (ali pa cilje) vaše spletne trgovine. Ne glede na to, ali gre za povečanje prodaje, izboljšanje prepoznavnosti blagovne znamke ali vstop na nove trge. Postavljen cilj mora biti jasen, saj je le ta temelj vaše strategije. Pomembno je postaviti specifične, merljive, dosegljive, relevantne in časovno omejene cilje. Na ta način se boste prisili, da celotna vaša strategija deluje v smeri izpolnjevanja teh ciljev.

Preberite si članek Določanje strategije uspešne spletne trgovine.

Pri postavljanju ciljev se osredotočite na

 • Razumevanje poslovnega modela: Cilj vaše spletne trgovine bi se moral usklajevati z vašim splošnim poslovnim modelom. Ali ciljate na to, da postanete vodilni trgovec v določeni niši, ali načrtujete razpršeno poslovanje zaradi velikega števila izdelkov?
 • Dolgoročna vizija: Zelo pomembno je, da razmišljate dolgoročno. Razmislite kje želite, da bo vaša spletna trgovina čez pet let. Kratkoročni cilji morajo biti usklajeni z dolgoročnimi.
 • Specifični cilji: Za lažje sledenje glavnemu cilju si postavite manjše bolj specifične cilje. Specifični cilji naj vam bodo v pomoč pri doseganju glavnega cilja. Npr. Povečati povprečen čas uporabnika na spletni strani ali povečati število strani, ki jih uporabnik pogleda. Specifični cilji vam bodo v pomoč pri doseganju glavnega cilja.
Pri pripravi strategije je v poštev potrebno vzeti več elementov
Pri pripravi strategije je v poštev potrebno vzeti več elementov

Kakšen je proračun?

Proračun je eden izmed najpomembnejših elementov, ki odloča o tem, ali se boste odločili za spletno prodajo ali ne. Veliko podjetij ima s tem težave, saj ne določijo proračuna na začetku. Zavedati se je potrebno, da je lahko izdelava spletne trgovine zahtevna, kar seveda vpliva tudi na višino finančnega vložka. Brez natančno določene strategije se po navadi zgodi, da se stroški, ki nastanejo z izdelavo spletne trgovine hitro večajo. Zato je potrebno, da si okviren proračun pripravite prej. Je pa od višine proračuna odvisna sama funkcionalnost spletne trgovine, zato naj bo ta proračun postavljen realistično.

Pri postavljanju proračuna bodite pozorni na

 • Začetna naložba: Določite vaš začetni vložek glede na želje in funkcionalnost, ki jo želite imeti v spletni trgovini. To vključuje stroške oblikovanja spletne trgovine (priprave žičnih diagramov, nakupne poti kupca, ux, itd.), samo izdelavo spletne trgovine oz. programiranje, mesečno vzdrževanje, proračun za trženje in oglaševanje.
 • Operativni stroški: Upoštevajte tekoče operativne stroške, kot so upravljanje zalog, skladiščenje pošiljanje, storitve za stranke in redno tehnično vzdrževanje spletne trgovine mesta.
 • Trženje in oglaševanje: Ko spletna trgovina že obratuje, morate imeti pripravljen proračun za marketinško strategijo, oglaševanje, SEO optimizacijo, e-mail marketing, urejanje družabnih omrežjih, nadgradnjami spletne trgovine, itd.

Kakšen je rok izdelave spletne trgovine?

Rok izdelave spletne trgovine je včasih težko določiti. Tukaj imamo predvsem v mislih realistični rok izdelave. Po naših izkušnjah se namreč tekom projekta dodajajo nove funkcionalnosti, spreminjajo obstoječe, sprememba vodje projekta pri naročnikih, itd. Zavedati se je potrebno, da kakršnakoli sprememba vpliva tako na čas same izdelave, kot tudi na stroške.

Za realistične roke je potrebno določiti

 • Faze projekta: Razdelite projekt na faze, kot so načrtovanje, razvoj, testiranje in zagon. Določite realistične časovne okvire za vsako fazo.
 • Mejniki: Določite ključne mejnike znotraj vsake faze za spremljanje napredka in lažje spremljanje, da projekt ostane v začrtanih ciljih.
 • Prilagodljivost: Čeprav je pomembno imeti rok, morate biti tudi prilagodljivi na nepredvidene zamude, spremembe obsega, nepredvidene zunanje dejavnike, itd.

Kdo so vaši ciljni kupci?

Razumevanje kdo so vaši ciljni kupci, je ključ do uspeha vaše spletne trgovine. Določanje prave ciljne skupine kupcev in razumevanje njihovih preferenc in nakupovalnega vedenja je lahko odločujoč dejavnik, ki vpliva na uspešnost spletne trgovine. Prilagajanje vaše spletne trgovine z namenom izpolnjevanja potreb in pričakovanj vaših kupcev, pozitivno vpliva na uporabniško izkušnjo in na zadovoljstvo strank.

Za določanje ciljne skupine kupcev, morate narediti

 • Demografska analiza: Izvedite temeljito analizo vaše ciljne demografije, vključno s starostjo, spolom, lokacijo in celo dohodkovno ravnjo.
 • Razumevanje potreb strank: Razumite potrebe, preference in kakšne probleme imajo vaši ciljni kupci. To storite z raziskavami trga, anketami, analizo povratnih informacij, pregledom konkurence, itd.
 • Strategije prilagajanja: Razvijte strategijo prilagajanja vašim ciljnim kupcem. Bolj kot se boste prilagodili njihovim željam in pričakovanjem, enostavneje boste dosegli željene cilje, saj boste na drugi strani imeli zadovoljnega kupca.

Katere so vaše prednosti?

Identificiranje in izkoriščanje vaših edinstvenih prednosti lahko loči vašo spletno trgovino od konkurentov. To je včasih izjemno pomemben in odločujoč faktor, zaradi katerega se bodo kupci odločili za nakup pri vas. Ključne prednosti so npr. ekskluzivnost izdelkov, unikatne poprodajne storitve ali moč blagovne znamke. Zelo pomembno je, da te prednosti ustrezno poudarite, da jih potencialni kupci opazijo, saj si s tem povečate možnost za sam nakup.

 • Unikatna prodajna prednost (USP): Identificirajte, kaj loči vašo spletno trgovino od konkurentov. To je lahko nabor izdelkov, vrhunska kakovost, nižje cene, dodatne storitve, itd.
 • Izkoriščanje tehnologije: Uporabite napredne tehnologije za predstavitev izdelkov ali njihovo uporabo, ki vam bodo v pomoč pri prepričevanju kupcev.
 • Gradnja zvestobe blagovne znamke: Osredotočite se na strategije za gradnjo zvestobe blagovne znamke, kot so programi zvestobe, dodatne storitve za redne stranke in ekskluzivne vsebine. Ostanite v stiku s strankami.

Kako bomo merili uspešnost spletne trgovine?

Določanje metrik s katerimi bomo ocenjevali uspešnost spletne trgovine je izjemno pomembno. Te lahko vključujejo prodajne številke, promet, stopnje konverzije, povratne informacije strank, povprečna vrednost nakupa in še več. Redno spremljanje teh metrik pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev in prilagajanju vaše strategije za doseganje zastavljenih ciljev.

Preberite si Ključne metrike za spremljanje uspešnosti spetne trgovine.

Sledite lahko

 • Prodajnim metrikam: Sledite prodajnim številkam, povprečni vrednosti naročila, številom naročil in rasti prihodkov za merjenje finančne uspešnosti.
 • Angažiranost strank: Spremljajte metrike, kot so promet na spletnem mestu, stopnja aktivnosti uporabnika na strani, povprečno trajanje seje in stopnje konverzije, za lažje spremljanje angažiranosti strank.
 • Povratne informacije in zadovoljstvo strank: Redno zbirajte in analizirajte povratne informacije strank za merjenje ravni zadovoljstva.

Vse zgoraj naštete informacije vam pomagajo pri izboljšanju vaše spletne trgovine na podlagi podatkov.

Merjenje rezultatov je ključno za preverjanje uspešnosti spletne trgovine
Merjenje rezultatov je ključno za preverjanje uspešnosti spletne trgovine

Zaključek

Razvijanje strategije za vašo spletno trgovino ni enostaven proces, saj zahteva čas, ki ga porabite za načrtovanje in kasneje za izvedbo. S tem, ko v strategijo vključite vse korake, od ciljev, proračuna, rokov, vaših kupcev in kako boste merili uspeh, ste pripravili vse komponente, ki vam bodo v pomoč pri izgradnji uspešne spletne trgovine. Celoten proces pa ni samoumeven in zahteva veliko človeških, kot tudi finančnih sredstev.

Zapomnite si, uspešna spletna trgovine ni le nabor izdelkov v prodaji. Gre se za ustvarjanje dobre uporabniške in seveda nakupovalne izkušnje ter gradnja odnosov s strankami.