Novice

Določanje strategije uspešne spletne trgovine

Določanje strategije uspešne spletne trgovine

Sreda, 8. november 2023

Spletna prodaja je panoga, ki se razvija izjemno hitro. Covid je spletni prodaji dodal raketni pogon. Zaradi velikih priložnost pa se je zaostrila tudi konkurenca. K vsem tem nenehnim spremembam pa je potrebno dodati še spreminjajoča vedenja potrošnikov.

Za podjetja, ki se podajajo v spletno prodajo in se bodo odločila za izdelavo spletne trgovine je določitev jasne in izvedljive strategije ne le koristna, ampak nujna, če želijo doseči kakršenkoli uspeh. Dobro zasnovana strategija spletne trgovine služi kot navigacija, ki vodi spletno trgovino skozi kompleksnost digitalne prodaje, trženja ter zagotavlja merila za uspeh.

Kakšni so cilji spletne trgovine?

Že pred samo izdelavo spletne trgovine morate določiti cilje, ki jih želite doseči s spletno trgovino in spletno prodajo. Zaželeno je, da cilji sledijo metodi SMART. Metoda SMART zagotavlja, da so cilji specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in da jih uresničite v zastavljenem roku.

Primer takšnega cilja:

Povečati spletno prodajo za 30% v naslednjih 12 mesecih z izboljšano nakupovalno izkušnjo na mobilnih napravah. Tak cilj izpolnjuje zahteve metode SMART. Je specifičen, z jasnim ciljem, merljiv s sledenjem prodaje, dosegljiv s poudarkom na optimizaciji nakupnega procesa na mobilnih napravah, relevanten za rastoči trend prodaje preko mobilnih naprav in časovno omejen – obdobje 12 mesecev. Ti cilji bi morali biti v skladu s širšo vizijo in splošno strategijo podjetja.

Zelo pomembno je, da se cilji prilagajajo glede na potrebe in dogajanje na trgu. Vsekakor pa morajo biti cilji usklajeni z vizijo podjetja.

Pomen kratice SMART

S Specific specifični
M Measurable merljivi
A Achievable dosegljivi
R Relevant relevantni
T Time-bound časovno omejeni

Kakšen je proračun?

Načrtovanje proračuna, ki ga potrebujete za izdelavo spletne trgovine, mora biti v skladu s postavljenimi cilji. Glede na zastavljene cilje lahko določite načrt pričakovanih stroškov. Ne pozabite, da je razvoj oz. izdelava spletne trgovine le en izmed stroškov. V obzir morate vzeti še trženje, stroške dostave, zalogo, operativo, itd. Cilji so za proračun ključni, saj boste na ta način lahko izračunali pričakovano donosnost naložbe (ROI).

V kolikor npr. vlaganje v oglaševanje spletne trgovine zahteva znaten finančni vložek, je potrebno preveriti potencialne koristi. Če so potencialne koristi večje od stroška in če je začrtovana pot natančno določena, potem je takšna investicija smiselna.

Ne pozabite tudi na stroške vzdrževanja. Kakovostna spletna trgovina mora imeti profesionalno tehnično vzdrževanje. Takšno vzdrževanje seveda zahteva določeno mesečno investicijo. Vzdrževanje spletne trgovine je ključno, saj rešuje marsikatero zagato, s katero se lahko srečate v vaši spletni trgovini.

Dobro načrtovan proračun in premišljena vlaganja bodo poskrbeli, da bo spletna trgovina dobičkonosna, hkrati pa bo dosegala želene cilje.

Kdo je vaša ciljna publika?

En ključnih dejavnikov spletne prodaje je razumevanje, kdo je vaša ciljna publika oz. kdo so vaši kupci. Identificiranje ciljne publike vključuje temeljito tržno raziskavo in analizo, ki odkriva podatke o vaših najprimernejših strankah. To vključuje različne dejavnike:

  • Demografske
    • Starost
    • Spol
  • Lokacijo
  • Predviden dohodek
  • Življenjski slog
  • Vrednote
  • Itd.

Identifikacija je ključna, saj je tesno povezana s trženjem, celotno uporabniško izkušnjo in ne nazadnje s ponudbo v vaši spletni trgovini.

Npr. spletna trgovina, katere ciljna publika so zdravstveno osveščeni milenijci, bo ponujala organske izdelke, sprejela živahen in motivacijski ton v svojem trženju ter ponudila nemoteno mobilno nakupovalno izkušnjo. Prilagajanje spletne trgovine, da zadovolji specifične potrebe in preference ciljne publike, ne le izboljša nakupovalno izkušnjo, temveč tudi gradi zaupanje uporabnikov, ki bodo postali redne stranke.

Katere so naše prednosti?

V konkurenčnem okolju spletne prodaje lahko identifikacija in izkoriščanje lastnih prednosti pomeni razliko med uspehom in neuspehom spletne trgovine. Izvajanje konkurenčne analize pomaga pri identifikaciji vaših prednosti glede na konkurenco (USP – unique selling proposition). To je lahko unikatna storitev za stranke, izjemna kakovost izdelkov, hitra dostava, ali pa uporaba najnovejše tehnologije, ki trgovino ločuje od drugih. Te prednosti bi morale biti izpostavljene, da jih uporabniki lahko vidijo in seveda je potrebno izkoristiti njihov potencial. Na primer, če je moč trgovine v storitvi za stranke, bi moral vsak stik s stranko odražati visoko odzivnost in kvaliteto storitve.

Te unikatne prednost ne pomagajo le pri pridobivanju novih strank, temveč tudi pri njihovem zadrževanju, s čimer spodbujamo rast spletne trgovine in povečujemo prodajno vrednost posamezne stranke.

Kako bomo merili uspeh?

Digitalno poslovanje, v katerem je zajeta spletna prodaja, ima to prednost, da je večina stvari merljivih. Uspeh spletne trgovine je merljiv s pomočjo različnih ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI). Obstajajo različnih KPI-ji, ki jih lahko spremljate, od št. naročil in povprečne vrednosti naročila, do stroškov pridobivanja strank in življenjske vrednosti stranke. Z uporabo analitičnih orodij za spremljanje teh KPI-jev lahko podjetja pridobijo vpogled v učinkovitost svojih strategij in operacij. Ta pristop, ki temelji na podatkih, omogoča identifikacijo področij, ki dobro delujejo in tistih, ki potrebujejo izboljšave.

Če želite vzdrževati rast, morate poskrbeti za prilagajanje strategije spletne trgovine glede na rezultate, ki temeljijo na analitiki.

Nenehno spremljanje uspešnosti in prilagajanje je ključ do dolgoročnega uspeha.

Zaključek

Strateški pristop v spletni prodaji je ključ uspešnega poslovanja vaše spletne trgovine. Določanje ciljev spletne trgovine, usklajevanje proračuna, razumevanje vaših kupcev, izkoriščanje unikatnih prednosti in merjenje uspešnosti - to je formula za dolgoročni uspeh spletne trgovine. S takim načinom dela ne boste dosegli le prodajnih ciljev, pač pa boste poskrbeli za uveljavitev prisotnosti vaše blagovne znamke na trgu.