Novice

Kaj je digitalizacija poslovanja?

Kaj je digitalizacija poslovanja?

Četrtek, 6. junij 2024

Digitalizacija poslovanja je postopek, pri katerem podjetja v svoje poslovanje integrirajo raznovrstne digitalne tehnologije, s katerimi poenostavijo in optimizirajo svoje poslovanje. Ta proces vključuje uporabo tehnologije za optimizacijo poslovnih procesov, izboljšanje storitev in izdelkov ter povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti samega podjetja. V dobi hitrega tehnološkega razvoja je digitalizacija poslovanja postala ključna za preživetje in rast podjetij, še posebej za mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se morajo hitreje prilagajati na spremembe v poslovnem okolju.

Kakšne so koristi digitalizacije poslovanja?

Digitalizacija poslovanja prinaša številne koristi, ki lahko bistveno izboljšajo delovanje in uspešnost podjetja. Spodaj izpostavljamo najpomembnejše koristi:

 • Večja učinkovitost:
  • Avtomatizacija rutinskih in ponavljajočih nalog prihrani veliko časa in truda, povrh vsega pa na ta način minimizirate možnost napak
  • Digitalna orodja (oz. za to prilagojeni sistemi) omogočajo hitrejše in bolj učinkovito upravljanje opravil in nalog
 • Znižanje stroškov:
  • Digitalizacija zmanjšuje potrebo po uporabi več sredstev za isto nalogo, s čimer se zmanjšajo stroški tako človeški, kot tudi materilani
  • Avtomatizacija procesov in uporaba digitalnih tehnologij zmanjšuje potrebo po ročnem delu in s tem povečuje operativno učinkovitost
 • Izboljšana uporabniška izkušnja:
  • Digitalne orodja omogočajo boljšo, predvsem pa hitrejšo personalizacijo storitev ter na splošno interakcijo s strankami, s čimer povečate njihovo zadovoljstvo
  • Hitra in enostavna dostopnost do ključnih informacij in storitev povečuje zadovoljstvo strank
 • Večja prilagodljivost:
  • Digitalne tehnologije omogočajo hitrejše prilagajanje poslovnih modelov in procesov glede na spreminjajoče se tržne razmere
  • Omogoča hitrejši in boljši odziv na komentarje ter mnenja strank. Te spremembe lahko hitro implementirajo v svoje vsakodnevne poslovne procese
 • Boljše upravljanje podatkov:
  • Digitalizacija omogoča zbiranje, shranjevanje in analizo velikih količin podatkov, kar pomaga pri sprejemanju boljših poslovnih odločitev
  • Uporaba analitike omogoča vpogled v trende, vedenje strank in uspešnost poslovanja
  • Poveča se preglednost in sledljivost podatkov
 • Večje možnosti za inovacije:
  • Digitalne tehnologije omogočajo razvoj novih izdelkov in storitev ter izboljšanje obstoječih
  • Podjetja lahko hitreje eksperimentirajo z novimi idejami in koncepti, ki jih hitreje plasirajo na trg
 • Večja konkurenčnost:
  • Digitalizacija omogoča podjetjem, da se bolje prilagodijo tržnim spremembam in konkurenci
  • Digitalne strategije in orodja omogočajo podjetjem, da izkoristijo nove poslovne priložnosti, razširijo svoj doseg in obseg poslovanja
 • Boljše sodelovanje in komunikacija:
  • Digitalna orodja omogočajo učinkovitejšo komunikacijo med zaposlenimi, še posebej to velja za delo od doma ali na različnih lokacijah
  • Omogočajo lažjo izmenjavo informacij in hitrejše reševanje težav
 • Okoljske koristi:
  • Digitalizacija poslovanja omogoča delo od doma in uporabo manj sredstev za isti rezultat, kot prej, kar zmanjšuje vaš ogljični odtis

Digitalizacija poslovanja torej prinaša številne koristi, ki lahko podjetju pomagajo pri doseganju boljših rezultatov, večji konkurenčnosti in dolgoročni rasti.

Kaj je glavni namen digitalizacije poslovanja?

Glavni namen digitalizacije poslovanja ni, da trenutne poslovne procese, ki jih izvajate ročno, enostavno digitalizirate. To ne prinaša napredka. Prava digitalizacija poslovanja namreč optimizira celoten poslovni proces.

Vzemimo primer iz prakse naše stranke, ki uporablja naš CRM sistem. Prodajalci so morali za potrebe finančnih podatkov uporabljati tretji sistem, do katerega niso imeli neposrednega dostopa in so zato morali čakati na odobritev vodstva. Z uporabo CRM sistema smo nato naredili povezavo med njihovim sistemom za finance in našim CRM sistemom za prodajo. Prodajalci lahko sedaj vedno preverijo finančne podatke kar znotraj CRM sistema (podatki se redno osvežujejo, tako da je stanje vedno aktualno, poleg tega imajo v CRM-ju še vse potrebne podatke o strankah) in tako prihranijo dragoceni čas, ki bi ga drugače porabili s čakanjem na podatke.

Digitalizacija poslovanja
Digitalizacija poslovanja

Ključni koraki pri digitalizaciji poslovanja

Uspešna digitalizacija poslovanja ni samoumevna. Niti eno podjetje, če tudi je v isti branži, nima enakih potreb za samo digitalizacijo. Spodaj najdete najpomembnejše korake, ki jih morate upoštevati za uspešno digitalizacijo poslovanja:

 1. Ocena trenutnega stanja: Prvi korak je izvedba temeljite analize trenutnega stanja poslovanja. Ugotoviti je potrebno, kateri procesi in sistemi so že digitalizirani, kje so največje pomanjkljivosti in katere tehnologije so na voljo za izboljšanje poslovanja. Tukaj svetujemo, da sledite toku denarja, se pravi, da začnete z digitalizacijo procesov, ki imajo največje izgube oz. največje finančne priložnosti.
 2. Postavitev jasnih ciljev: Določiti je potrebno jasne in merljive cilje digitalizacije. Ti cilji lahko vključujejo povečanje učinkovitosti, izboljšanje uporabniške izkušnje, zmanjšanje stroškov, povečanje dobička, hitrejšo realizacijo, itd.
 3. Razvoj digitalne strategije: Na podlagi analize in postavljenih ciljev je treba razviti digitalno strategijo. Ta strategija mora vključevati prioritete, časovnico, potrebne vire in ključne kazalnike uspešnosti (KPI).
 4. Vključevanje vodstva in zaposlenih: Digitalizacija mora biti podprta s strani vodstva in zaposlenih. Pomembno je, da so vsi nivoji podjetja vključeni v proces že od samega začetka, saj bo njihova podpora in sodelovanje ključna za uspeh.
 5. Izbira pravih tehnologij: Na voljo je veliko različnih sistemov za digitalizacijo poslovanja, zato je pomembno izbrati tiste, ki pokrijejo večino procesov v podjetju. Svetujemo vam, da razmislite o uporabi all in one platforme, ki ima vse potrebna orodja in funkcionalnosti za celovito digitalizacijo poslovanja.
 6. Postopna implementacija: Digitalizacijo je najbolje izvajati postopoma, po korakih. Začnite z manjšimi projekti, ki bodo prinesli hitre rezultate in na katerih boste nabirali prepotrebne izkušnje. Te izkušnje nato uporabite za načrtovanje in izvedbo večjih in bolj kompleksnih projektov.
 7. Usposabljanje zaposlenih: Zagotoviti je potrebno ustrezno usposabljanje in podporo za zaposlene, da bodo lahko učinkovito uporabljali nova digitalna orodja in tehnologije. Spodbujajte kulturo učenja in prilagodljivosti.
 8. Spremljanje in prilagajanje: Redno spremljajte napredek in uspešnost projekta digitalizacija poslovanja. Uporabite KPI za merjenje uspeha in identificiranje področij, kjer so potrebne prilagoditve. Bodite pripravljeni prilagoditi strategijo glede na povratne informacije in spremembe v poslovnem okolju.

Pogoste napake pri digitalizaciji poslovanja

Pri digitalizaciji poslovanja se podjetja pogosto soočajo z izzivi in napakami, ki lahko ovirajo uspešno implementacijo. Spodaj najdete seznam pogostih napak, ki se jim poizkusite izogniti:

 • Pomanjkanje jasne strategije: Brez jasne digitalne strategije podjetja pogosto vlagajo sredstva v digitalizacijo poslovanja, ki ne prinašajo želenih rezultatov. Pomembno je imeti jasno opredeljene cilje in načrt, kako jih doseči.
 • Slaba podpora vodstva: Digitalizacija zahteva podporo na vseh nivojih podjetja, še posebej to velja za vodstva, ki daje zgled ostalim. Brez te podpore se lahko projekti ustavijo ali ne prinesejo želenih rezultatov.
 • Slabo usposabljanje zaposlenih: Uvajanje novih tehnologij brez ustreznega usposabljanja zaposlenih lahko vodi do odpora in zmanjšane produktivnosti. Pomembno je vlagati v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
 • Ignoriranje kibernetske varnosti: Z digitalizacijo poslovanja se povečujejo tudi tveganja za kibernetske napade in vdore. Pomembno je zagotoviti ustrezne varnostne ukrepe in zaščito podatkov. Velik poudarek je potrebno dati ozaveščanju zaposlenih, saj so le-ti velikokrat sami krivi za različne vdore, ker niso ustrezno zavarovali svojega sistema (npr. 2 stopenjska avtentitkacija - 2FA)
 • Prehitra implementacija: Skoraj nemogoče je digitalizirate vse poslovane procese podjetja naenkrat. Takšni projekti, kjer želijo naenkrat digitalizirati poslovanje se po navadi hitro končajo, ker enostavno ne zmorejo narediti takšnega preskoka v poslovanju. Veliko boljša in uspešnejša praksa je postopno uvajanje sprememb, redna izobraževanja in podpora.

Zaključek

Digitalizacija poslovanja je ključna za uspeh in rast podjetij še posebej to velja za mala in srednje velika podjetja, ki so podvržena večjim tveganjem. S pravilno strategijo in pristopom lahko podjetja izkoristijo prednosti digitalnih tehnologij za izboljšanje učinkovitosti, konkurenčnosti in zadovoljstva strank. Ključno je, da podjetja izvajajo digitalizacijo premišljeno, postopoma in vključno z ustreznim usposabljanjem zaposlenih ter izbiro pravega sistema za digitalizacijo.