Novice

Kako usposobite vaše podjetje za uporabo sistema CRM?

Kako usposobite vaše podjetje za uporabo sistema CRM?

Ponedeljek, 11. marec 2024

Usposabljanje vašega podjetja za učinkovito uporabo sistema za upravljanje odnosov s strankami (CRM sistem) je ključnega pomena za izkoriščanje njegovega polnega potenciala za povečanje produktivnosti, učinkovitosti in vzpostavljanje boljših odnosov s strankami. Implementacija CRM sistema je lahko prelomna točka za vsako podjetje, a uspeh v veliki meri temelji na tem, kako dobro zna vaša ekipa uporabljati sistem v vsakodnevnem poslovanju. Da bo implementacija CRM sistema kar se da uspešna, smo za vas na podlagi naših dolgoletnih izkušenj pripravili strukturiran pristop za prehod in učinkovito uporabo CRM sistema.

1. Pripravite načrt usposabljanja

Prvi korak k učinkovitemu usposabljanju CRM je razvoj celovitega načrta usposabljanja. V tem načrtu morate opredeliti jasne cilje, kot so izboljšanje upravljanja odnosov s strankami, izboljšanje sledenja prodaji ali optimizacija marketinških strategij preko CRM sistema. Usposabljanja načrtujte tako, da bodo ustrezala različnim urnikom znotraj vaše ekipe in uporabite različne metode za zadovoljevanje različnih stilov učenja in vlog. Ne glede na to, ali gre za praktične delavnice za vašo prodajno ekipo ali analitična usposabljanja za vaš marketinški oddelek, je ključnega pomena, da je usposabljanje relevantno in dostopno. Zelo pomembno je, da usposabljanje poteka v manjših skupinah. Skupine razdelite glede na samo znanje oz. predvidevanja, kako hitro bodo osvojili uporabo CRM sistema v vsakodnevnem poslovanju.

2. Najprej usposobite t.i. inštruktorje

Če za izvajanje usposabljanja uporabljate notranje vire, je nujno, da so ti zaposleni (imenujemo jih inštruktorji) dobro seznanjeni z vsemi potrebnimi funkcionalnostmi CRM sistema. Te osebe ne smejo samo dobro razumeti vseh funkcionalnosti in prednosti sistema, ampak morajo biti sposobni to znanje prenesti naprej na svoje sodelavke in sodelavce.

Inštruktorji so tisti, ki so po navadi tesno sodelujejo s ponudnikom CRM sistema, kar pomeni, da so seznanjeni z vsemi možnostmi, novostmi in so deležni tudi rednih izobraževanj o najučinkovitejši uporabi.

3. Izvajajte učinkovita usposabljanja

Niso vsi zaposleni v podjetju enaki. Zato je potrebno temu primerno prilagoditi tudi samo usposabljanje. Raznolike metode usposabljanja so bistvene za zadovoljevanje različnih učnih preferenc znotraj vašega podjetja. Vključite seminarje za teoretično razumevanje, delavnice za praktične izkušnje in video navodila, ki omogočajo, da vsak zaposlen lahko prilagodi učenje lastnemu tempu in glede na ostale obveznosti. Interaktivne oblike usposabljanja, ki spodbujajo vprašanja, razprave in reševanje problemov iz prakse, bodo izboljšale angažiranost in povečala znanje ter uporabo samega CRM-ja.

Izjemno pomembno pa je, da zaposleni vedo, zakaj sploh uporabljajo CRM sistem.

Izvajajte učinkovita usposabljanja
Izvajajte učinkovita usposabljanja

4. Zagotovite stalno podporo

Proces učenja se ne konča z začetnimi usposabljanji. Za spodbujanje stalnega izboljševanja in prilagajanja zagotovite stalno podporo za uporabo CRM sistema. Ključno pri tem je, da se CRM sistem uporablja. V kolikor ga zaposleni ne uporabljajo, se samo usposabljanje začenja s točke 0, kar negativno vpliva na celoten proces prilagajanja poslovanja novemu sistemu.

Zato je pomembno, da svojim zaposlenim nudite stalno podporo. Kot smo že napisali, je ena od oblike stalne podpore pomoč inštruktorjev. Po navadi obstajajo redna usposabljanja že s strani ponudnika CRM sistema.

V Kabiju smo za lažjo uporabo CRM-ja razvili sistem pomoči, kjer najdete pisna in video navodila uporabe CRM sistema, skupaj z mnogimi praktičnimi primeri.

S stalno podporo zmanjšujete odpor do uporabe CRM sistema, saj boste vaši ekipi zagotovili stalni dostop do podpore.

5. Pridobite povratne informacije od vaših zaposlenih

Povratne informacije so ključni del učinkovitega usposabljanja. Spodbujajte vaše zaposlene, da vam dajo povratne informacije o sami uporabi CRM sistema. Zelo pomembno je, da naslovite njihove težave, vprašanja in predloge za izboljšave. Velikokrat se izkaže, da so to enostavno rešljivi problemi. Prav tako pa na ta način identificirate področja, ki se pri usposabljanju niso poudarila in jim posvetite dodatno pozornost. S pravim pristopom spodbujate kulturno nenehnega učenja, s čimer bo uporaba CRM sistema še bolj uspešna.

6. Izkoristite usposabljanje, ki ga nudi ponudnik CRM-ja

Ponudniki CRM sistema pogosto ponujamo različna izobraževanja in gradiva za usposabljanje, s katerimi želimo, da naši uporabniki dobijo iz sistema največ. Ti viri so neprecenljivi in lahko znatno izboljšajo uporabo CRM sistema v vašem podjetju. Od podrobnih uporabniških priročnikov (navodil) do spletnih učnih modulov, izkoriščanje usposabljanja, ki ga nudi ponudnik, lahko zagotovi trdno osnovo za vašo ekipo in jo ohranja posodobljeno z najnovejšimi funkcijami in najboljšimi praksami.

7. Poudarite pomen integritete podatkov

Pogosto spregledan vidik usposabljanja uporabe CRM sistema je poudarjanje pomembnosti integritete podatkov. Prepričajte se, da vaša ekipa razume, kako pomemben je natančen vnos podatkov pri kasnejši uporabi CRM sistema.

Pri vsakem usposabljanju morate poudariti pomen skrbnega ravnanja s podatki. Za uspešno uporabo CRM-ja je ključno, da so vpisani podatki kakovostni in točni. To je edini način, da boste vi in vaša ekipa imeli zaupanje v sam CRM in da vam bo pomagal pri vašem poslovanju. Podatki so srce CRM-ja, zato je z njimi potrebno ravnati preudarno.

Vsak uporabnik CRM-ja mora imeti čut za odgovornost, saj te podatke ne uporablja le on / ona, ampak jih lahko uporabljajo tudi drugi sodelavci, ki lahko v primeru napačnih podatkov v sistemu naredijo nepopravljivo škodo sebi in podjetju.

8. Prilagajanje posodobitvam

CRM sistemi se nenehno posodabljajo v obliki novih funkcionalnosti, spremembi delovanja, odpravljanju hroščev v delovanju, itd. Če boste želeli maksimizirati uporabo CRM-ja, boste morali biti na tekočem z vsemi spremembami. Najlažji način so redna usposabljanja vaših zaposlenih. To vam ne pomaga samo pri izkoriščanju celotnega potenciala CRM sistema, ampak boste poskrbeli, da bodo zaposleni redno obveščeni in posledično bolj motivirani za svoje delo.

Zaključek

Izvajanje teh strategij zagotavlja, da vaše podjetje ni samo seznanjeno s CRM sistemom, ampak je tudi spretno pri njegovi uporabi in izkoriščanju njegovega polnega potenciala. Končni cilj same uporabe je izboljšati produktivnost vaše ekipe in znatno izboljšati vaše odnose s strankami. Zapomnite si, da uspeh sistema CRM ni neposredno povezan z njegovo tehnologijo, ampak s tem, kako dobro ga znajo uporabljati vaši zaposleni.

Če želite izboljšati vaše poslovanje z uporabo CRM sistema, pri tem pa imeti stalno podporo in usposabljanje, smo vam na voljo.