Novice

Trendi v oblikovanju in izdelavi spletnih strani v letu 2023

Trendi v oblikovanju in izdelavi spletnih strani v letu 2023

Leto vključevanja uporabnika

Četrtek, 19. januar 2023

Trendi v oblikovanju in izdelavi spletnih strani se nenehno spreminjajo. Leto 2023 zato ni nobena izjema. V tem članku bomo izpostavili najzanimivejše trende, ki bodo v letošnjem letu stopili v ospredje pri izdelavi spletnih strani.

Večina trendov, ki smo jim bili priča leta 2022, je še vedno aktualnih.

Glavni povzetki članka

  • Glavni trend v oblikovanju in izdelavi spletnih strani bo sledil večji vključenosti uporabnika
  • Vse pogostejša bo uporaba zaprtega dela spletne strani, kjer bodo podjetja uporabnikom ponudila kakovostnejše vsebine v obliki tečajev, seminarjev, člankov, študij primera, itd. Zaprt del strani bo postal zanimiv tudi kot dodaten vir zaslužka
  • Videli bomo vse več “lahkokategornih” spletnih strani, ki se bodo bliskovito odpirale in ponujale optimizirano uporabniško izkušnjo
  • Obvestila na spletnih straneh se bodo uporabljala še za obveščanje o koristnih informacijah
  • Leto 2023 bo leto večje vključenosti uporabnika.

Kakovostna vsebina za zaprt krog uporabnikov

Vsebina je osnova, ne samo oblikovanja in izdelave spletnih strani, pač pa tudi same SEO optimizacije. Kakovostna vsebina je tista, ki doda največjo vrednost spletne strani.

Sam splet je vedno bolj interaktiven, kar pomeni, da so uporabniki vedno bolj opolnomočeni pri uporabi spletnih strani. Že nekaj časa je trend, da spletne strani spodbujajo aktivno vlogo uporabnika. Ta se močno razlikuje od začetkov spleta, kjer so uporabniki splet uporabljali izključno za iskanje informacij.

Uporabnikova interaktivnost in vsebina se bosta v tem koraku povezali. Saj bo vse več spletnih strani začelo ponujati kakovostno vsebino (tudi storitve, kot so tečaji, seminarji, članki, študije primera), ki bo dostopna samo tistim uporabnikom, ki bodo za to plačali (ali pa se registrirali).

Podjetjem bo ta premijski, zaprti del spletne strani, omogočal, da uporabnikom ponudijo ekskluzivno vsebino ali storitev, ki jim bo dodala dodano vrednost. To pa predstavlja tudi možnost za dodaten vir zaslužka.

Učinkovitejše in lahkokategorne spletne strani

V letu 2023 bomo videli vse več t.i. lahkokategornih spletnih strani. Lahkokategorne spletne strani predstavljajo spletne strani, ki se bodo izjemno hitro odpirale, poleg tega pa bodo imele optimizirano uporabniško izkušnjo. To je posledica nepotrpežljivosti uporabnika. Ne smemo pozabiti, da večina uporabnikov do spleta dostopa preko mobilnih naprav ter iz različnih lokacij, z različno hitrimi povezavami. Zato bo trend “lahkih” spletnih strani, prišel v ospredje, saj bodo uporabnikom pokazali prave informacije, v najkrajšem možnem času.

Ena največjih obremenitev, ki vplivajo na hitrost spletne strani, so različne grafike in slike, ki za odpiranje potrebujejo veliko časa. Nove tehnologije (kot npr. format slik WebP, ali pa lenobno nalaganje slik oz. lazyload) omogočajo, da se vpliv grafik in slik na hitrost odpiranja spletne strani bistveno zmanjša. Vendar pa v vsakem primeru priporočamo previdnost in optimizacijo pri grafičnih elementih, ki imajo ne glede na to močan vpliv na samo hitrost odpiranja.

Načrtnejša uporaba obvestil / pop up oken

Ja prav ste prebral, pop up okna. Kot že vemo, so pop up okna ena izmed stvari, ki negativno vplivajo na uporabniško izkušnjo. Vendar to ne velja za ta trend, ki slabost spreminja v prednost.

Obvestila in pop up okna na spletnih straneh so bila vedno uporabljena kot prodajno orodje. Namen obvestil je spodbujanje uporabnika spletne strani, da opravi nakup ali kakšno drugo konverzijo.

V letošnjem letu pričakujemo, da bodo ta obvestila podjetja uporabila tudi za drugačen namen in sicer za povezovanje s svojimi uporabniki. Prav tako pa bodo s tem spodbudila večjo interaktivnost uporabnika, ki smo jo že omenili v prvem poglavju tega članka.

Zavedati se moramo, da si uporabniki želijo uporabnih informacij, ki jim jih pokažete s pomočjo obvestil.

Obvestila, ki bodo prikazana na pravi, nevsiljiv način, bodo spletne strani naredile prijaznejše in uporabnejše za uporabnika. Vsekakor pričakujemo porast uporabe sistema za obvestila, ki bodo uporabnikom zagotavljale koristne informacije.

2023 = leto vključevanja uporabnikov

Spletne strani so se v zadnjem desetletju razvile iz klasičnih informacijskih portalov v interaktivna mesta, ki omogočajo večjo vključenost uporabnikov. Ta trend je opazen tudi pri oblikovanju spletnih strani in uporabniškega vmesnika, kjer opažamo vedno več strani, ki skozi interaktivnost uporabnikov poskrbijo za kakovostnejšo uporabniško izkušnjo.

Uspešnejše spletne strani bodo znale izkoristiti večjo vključenost uporabnikov. Večjo vključenost lahko pridobite z različnimi animacijami in odzivnostjo. Vaša spletna stran naj uporabniku ponudi boljše, predvsem pa uporabnejše informacije, ki bodo za uporabnika predstavljale večjo dodano vrednost in vir, na katerega se bodo redno vračali.

Trendi so kot modna industrija - vsake toliko časa se zopet vrnejo nazaj

V lanski napovedi trendov v oblikovanju in izdelavi spletnih strani smo napisali:

Trendi v oblikovanju in izdelavi spletnih strani so ciklični in se podobno kot modna industrija, na vsakih nekaj let se ponovijo v modernejši obliki.

Za to trditvijo stojimo tudi danes. Veliko trendov čez čas zamre in se kasneje vrnejo v spremenjeni, naprednejši obliki. Tehnologija in razvoj omogočata, da stvari, ki so se nam v preteklosti zdele kot slabosti, danes predstavljajo prednosti.

Moderni splet je živ organizem, ki se nenehoma spreminja. Zato je pomembno, da ostanete v stiku s trendi. V Kabiju se trudimo, da našim uporabnikom zagotavljamo kakovostne / uporabne informacije v zvezi s trendi ter novostmi na področju spletnih strani in spletnih trgovin.