Novice

Ključne veščine za uporabo CRM sistema

Ključne veščine za uporabo CRM sistema

Petek, 25. avgust 2023

Uporaba CRM sistema (sistem za upravljanje odnosov s strankami) je na prvi pogled videti zahteven proces in marsikdaj je to tudi razlog, da ga podjetja ne vpeljejo v lastne poslovne procese. CRM ni le tehnološka rešitev, temveč je ključ za beleženje in ohranjanje uspešnih interakcij s strankami. Toda njegova učinkovitost močno temelji na naboru veščin tistih, ki ga uporabljajo. Tukaj imamo predvsem v mislih usposobljenost zaposlenih za uporabo CRM sistema. V tem članku boste spoznali, katere so ključne veščine za uporabo CRM sistema, kako le ta pomaga zaposlenim, zakaj je to pomembno in kaj lahko naredijo, da jih izboljšajo.

Kako CRM pomaga zaposlenim

Največja prednost CRM sistema ni nadzor dela zaposlenih, temveč pomoč pri poslovanju. V veliko pomoč je tudi samim zaposlenim. CRM omogoča zaposlenim:

 • Centralizirane informacije: Predstavljajte si, da imate vse ključne informacije o stranki, povpraševanju ali projektu na dosegu nekaj klikov. To ne prihrani le časa, ampak omogoča tudi bolj informirane pogovore s stranko.
 • Izboljšana komunikacija: V velikih sistemih ali med oddelki CRM deluje kot most. Zabeleži bistvo vsake interakcije s stranko, kar zagotavlja, da se ključne informacije na voljo osebam v različnih oddelkih, ki komunicirajo z isto stranko. Na ta način so vse potrebne informacije na voljo za kvalitetno podporo / pomoč / prodajo stranki. Preverite povezavo med prodajo in vodenjem projektov.
 • Upravljanje nalog: Sodobna CRM orodja omogočajo delegiranje nalog in dela za vsakega uporabnika. Na ta način se optimizira organizacijo dela in poenostavlja samo načrtovanje dela.
 • Analiza podatkov: Prava moč CRM leži v njegovi sposobnosti, da obsežne podatke pretvori v razumljive informacije. To omogoča zaposlenim pripravo strategije, bodisi gre za tržno ali prodajno kampanjo ali sledilni klic, ki temelji na analiziranih podatkih.

Ključne veščine za CRM sistem

Velikokrat se srečujemo pri implementaciji CRM sistema z vprašanjem, katere veščine potrebujejo zaposleni za uporabo CRM-ja. Načeloma za uporabo CRM-ja ni potrebnih specializiranih veščin, pomembna pa je organiziranost oz. organizacija dela. Smo pa pripravili seznam veščin, ki so zaželene pri uporabnikih CRM-ja:

 • Tehnična usposobljenost: Ne gre samo za prijavo in odjavo. Sodobna orodja CRM ponujajo množico funkcij - nadzorne plošče za analitiko, integracijo z umetno inteligenco in komunikacijska orodja. Razumevanje teh vidikov je ključnega pomena.
 • Natančnost vnosa podatkov: Sistem je dober le, če so podatki, ki so vneseni vanj, pravilni. Neenotni ali napačni podatki lahko izkrivljajo vpoglede in vodijo v zgrešene strategije. Preberite si poglavje o pomembnosti vhodnih podatkov.
 • Analitične veščine: CRM ponuja raznovrstne podatke. Zaposleni te podatke pretvorijo v informacije, ki jih lahko vključijo v strategijo poslovanja. Prepoznavanje trendov, razumevanje vedenja strank in zmožnost predvidevanja so izjemno koristne lastnosti.
 • Upravljanje časa: Z množico funkcij morajo zaposleni tudi uravnoteženo razporediti čas med različnimi nalogami v CRM sistemu, da niso preobremenjeni.
 • Učinkovita komunikacija: Nujno je zabeležiti vsako interakcijo, opombo ali povratno informacijo na jasen in jedrnat način. To zagotavlja nemoteno posredovanje informacij med različnimi zaposlenimi. Jasno prikazane informacije bodo močno olajšale delo drugim osebam.
 • Reševanje problemov: Kot pri vsakem orodju se boste pri uporabi CRM sistema srečali z različnimi izzivi. Sposobnost za odpravljanje težav, bodisi gre za tehnične ali vsebinske narave, je neprecenljiva.

Zakaj je pomembno obvladovanje teh veščin

Usposobljen in motiviran kader lahko z uporabo CRM sistema doseže vrhunske rezultate, ki se odražajo v boljšem in uspešnejšem poslovanju podjetja:

 • Strateški dosežki: Zaposleni lahko prepoznajo potencialne priložnosti in s strateško uporabo CRM-ja poskrbijo za večjo stopnjo konverzije oz. prodaje.
 • Povečano zadovoljstvo strank: Z vsemi zabeleženimi podatki o interakcijah s strankami in z možnostjo vpogleda v te podatke, ko se zaposleni ukvarjajo s strankami, lahko nudijo bolj kvalitetne storitve. Bolj je informiran zaposleni, boljša je podpora strankam in posledično večje zadovoljstvo strank.
 • Operativna učinkovitost: Spretna uporaba CRM lahko drastično zmanjša ročne naloge, poenostavi operacije in prihrani čas.
 • Informirano odločanje: Oboroženi z vpogledi v CRM odločitve ne temeljijo več na občutkih, temveč na trdnih podatkih.

Kako pridobiti oz. nadgrajevati veščine

CRM sistemi se redno razvijajo in nadgrajujejo zaradi različnih potreb in sprememb v poslovnem okolju. Zato se je potrebno redno izobraževati, da ostanete v stiku z najnovejšimi trendi:

 • Redno usposabljanje: v Kabiju našim CRM uporabnikov omogočamo redna splošna in specifična izobraževanja glede na njihove potrebe.
 • Navodila in primeri dobrih praks: Zelo dobro je, da imate za CRM sistem pripravljena čim bolj preprosta navodila za uporabo. V Kabiju imamo za vse uporabnike CRM-ja pripravljena pisna, slikovna in tudi video navodila za uporabo naših orodij, s čimer zagotavljamo podporo uporabnikom tudi izven uradnih ur.
 • Mentorstva: Podjejta, ki želijo imeti usposobljen kader, zagotavljajo programe mentorstva. Mentorstvo pripomore pri uvajanju v delo podjetja, kot tudi kasneje pri delu na zahtevnejših projektih.
 • Povratne informacije s strani uporabnikov: Spodbujajte uporabnike CRM sistema, da vam dajo povratno informacijo. Povratne informacije je potrebno ločiti na uporabne (koristne) in neuporabne.

Kaj je CRM?

CRM je kratica za upravljanje odnosov s strankami (po angleško customer relationship management). Zajema več kot le tehnično rešitev / program - gre za celosten pristop k upravljanju interakcij podjetja s trenutnimi in potencialnimi strankami. V obliki sistema oz. programa CRM deluje kot glavno skladišče informacij o strankah, zgodovini interakcij, preferencah, naročilih in tudi morebitnih pritožbah. Takšna orodja združujejo podatke o strankah iz več različnih kanalov, kar podjetjem omogoča združen pogled in s tem omogoča bolj ciljane in personalizirane interakcije. Končni rezultat je večje zadovoljstvo strank in posledično uspešnost podjetja.

Za zaključek

CRM sistem lahko pripomore k uspešnosti podjetja toliko, kolikor ga bodo uporabljali zaposleni. Da bodo CRM uporabljali zaposleni, morajo v njemu videti dodano vrednost. CRM vsekakor predstavlja dodano vrednost za vsako podjetje, ne glede na panogo in velikost. Pri tem pa je potrebno spodbujati zaposlene k njegovi uporabi in jih izobraževati ter seveda nadgrajevati njihove veščine (ter povečali njihovo učinkovitost). S tem boste poskrbeli ne samo, da zadovoljijo potrebe podjetja, pač pa da zadovoljijo ali celo presežejo potrebe strank, kar se na koncu odraža v uspešnosti podjetja.