Novice

Prodajna statistika in KPI kazalniki uspeha

Prodajna statistika in KPI kazalniki uspeha

Ponedeljek, 8. maj 2023

Prodajna statistika je ključno orodje za spremljanje uspešnosti prodajnega oddelka in izboljšanje prodajnih rezultatov. S pravilno uporabo KPI-jev (ključni kazalniki uspeha – ang. Key performance indicators), ki temeljijo na prodajni statistiki, lahko prodajna ekipa nenehno spremlja svojo uspešnost in primerno ukrepa v primeru nepredvidenih rezultatov. Spremljanje ključnih ključnih prodajnih statističnih podatkov je izjemno pomembno za vsakega prodajalca, ki želi povečati svojo uspešnost.

V tem članku bomo raziskali, kaj je prodajna statistika in kako jo lahko izkoristite v povezavi s KPI-ji za boljšo prodajno uspešnost podjetja.

Kaj je prodajna statistika?

Prodajna statistika zajema vse podatke o prodaji:

  • Število prodaj
  • Znesek prodaj
  • Uspešnost glede na aktivnost
  • Primerjava s preteklim obdobjem
  • Dobiček

Prodajna statistika vam omogoča, da spremljate in ocenjujete uspešnost prodajnega oddelka in posameznih prodajalcev. S pomočjo prodajne statistike lahko določite ključne kazalnike uspeha (KPI), ki jih želite spremljati in so pomembni za vaše podjetje.

Primer prodajne statistike - Kabi CRM
Primer prodajne statistike - Kabi CRM

Kaj so KPI-ji?

KPI-ji so merila, ki jih uporabljamo za spremljanje uspešnosti podjetja. KPI-ji so običajno številčne vrednosti, ki jih lahko izmerimo in primerjamo z vrednostmi v preteklem obdobju. Uporaba KPI-jev vam omogoča, da spremljate uspešnost svojega poslovanja, prav tako pa vam omogoča prepoznavanje priložnosti in morebitnih nevarnosti.

Kako povezati prodajno statistiko s KPI-ji?

Določite ključne KPI-je

Da bi izkoristili prodajno statistiko za izboljšanje prodajne uspešnosti, morate določiti ključne KPI-je, ki jih boste spremljali. Te KPI-je lahko izberete glede na specifične cilje in potrebe vašega podjetja. Ni nujno, da so KPI-ji primerni za vsako podjetje. Zelo pomembno je, da podjetje določi KPI-je, ki so primerni za panogo in okolje, v katerem posluje vaše podjetje.

Na primer, če se osredotočate na povečanje prodaje, lahko spremljate število novih prodaj in povprečno vrednost posamezne prodaje. Če se osredotočate na zadrževanje strank, lahko spremljate stopnjo ponovnega nakupa in stopnjo zadovoljstva strank.

Uporaba CRM sistem poenostavlja poslovanje

CRM sistem (Customer Relationship Management) je sistem za upravljane odnosov s strankami. Prav tako pa je izjemno uporaben pri prodaji, kjer je odnos s stranko ključen. S pomočjo CRM sistema lahko spremljate in analizirate prodajno statistiko ter pripravite poročila o prodaji. CRM sistem vam omogoča tudi enostavno spremljanje KPI-jev in primerjavo prodajnih rezultatov s preteklim obdobjem.

Spremljajte trende

Prodaja je kot vsaka druga storitev podvržena različnim spremembam in vplivom iz okolja, ki v vplivajo tudi na same trende v prodaji. Spremljanje trendov v prodaji vam lahko pomaga pri sprejemanju pravočasnih ukrepov za izboljšanje prodajne uspešnosti. S pomočjo trendov lahko hitro identificirate ključna obdobja v posameznem letu, ko je prodaja običajno najboljša ali najslabša. To vam lahko pomaga pri načrtovanju prodajnih aktivnosti in prilagajanju strategij za izboljšanje prodajne uspešnosti.

Analizirajte vzroke za spremembe

Ko opazite spremembe v prodajni statistiki, morate ugotoviti, kaj je povzročilo te spremembe. Ali je to posledica spremembe na trgu, dobre trženjske kompanije, učinkovite spletne strani, konkurence, ali morda slabše usposobljenosti vaše prodajne ekipe? Če lahko ugotovite vzroke sprememb, lahko sprejmete ukrepe za odpravo težav ali izboljšanje učinkovitosti.

Primerjajte prodajno statistiko s KPI-ji

Spremljanje prodajne statistike brez uporabe KPI-jev lahko vodi do napačnih zaključkov o uspešnosti prodaje. Z uporabo KPI-jev lahko primerjate prodajno statistiko s cilji, ki ste si jih zastavili. To vam omogoča, da ocenite, kako dobro vaši prodajalci dosegajo svoje cilje in kje so morebitne priložnosti za izboljšanje.

Za lažje spremljanje smo za vas pripravili KPI kazalnike, ki jih mora vedeti vsak prodajalec.

Uporabite podatke za izboljšanje prodajnih procesov

Prodajna statistika in KPI-ji lahko vodijo do konkretnih ukrepov za izboljšanje prodajnih procesov. Na primer, če opazite, da se stopnja konverzije prodaje zmanjšuje, lahko izvedete analizo procesa prodaje, da ugotovite, kje se pojavljajo ovire. Zelo pomembno je, da ugotovite izvor težav, saj boste lahko na ta način pravilno ukrepali. Razumevanje podatkov prodaje je tako eden najpomembnejših elementov, ki bo vplivalo na samo prodajno uspešnost. Ne pozabite pa, da je potrebno ključne podatke meriti in razumeti ne samo v prodaji, pač pa na ravni celotnega podjetja.

Kako najboljši prodajalci uporabljajo CRM sistem?

Najboljši prodajalci uporabljajo CRM sistem za prodajo za spremljanje strank in prodajnih aktivnosti. S pomočjo CRM sistema lahko prodajalci enostavno spremljajo zgodovino komunikacije s strankami, beležijo dogovore, načrtujejo prodajne aktivnosti, izdelajo ponudbe in pripravijo poročila o prodaji. Uporaba CRM sistema vam lahko pomaga pri boljši organizaciji prodajnih procesov ter zaposlenih, zmanjšanju zamud in izboljšanju storitve strankam.

Najboljši prodajalci tudi redno spremljajo KPI-je, ki jih uporabljajo za spremljanje uspešnosti prodaje. Na podlagi KPI-jev lahko ugotovijo, kateri prodajni procesi in taktike so najbolj učinkoviti in katera potrebujejo izboljšave ali celo celovito spremembo. Na ta način najboljši prodajalci izboljšujejo svoje prodajne strategije in pristope, da dosežejo najboljše možne rezultate.

Prav tako pa najboljši prodajalci uporabljajo CRM sistem za gradnjo in negovanje odnosov s strankami. Z rednim spremljanjem in analiziranjem podatkov o strankah, lahko prodajalci prilagodijo svoj pristop in ponudijo boljše storitve, kar lahko pripelje do večje lojalnosti strank in posledično večje prodaje.

Ključna prednost uporabe CRM sistema za najboljše prodajalce je, da jim omogoča boljše načrtovanje prodajnih aktivnosti in učinkovitejše upravljanje s svojim časom. Tako se lahko osredotočajo na najdobičkonosnejše posle in izboljšujejo svoje prodajne rezultate.

Zaključek

Prodajna statistika je ključno orodje za spremljanje uspešnosti prodajnega oddelka in izboljšanje prodajnih rezultatov. S pomočjo KPI-jev lahko prodajna ekipa spremlja svojo uspešnost in izboljšuje svoje prodajne procese. CRM sistem pa pomaga prodajalcem pri boljši organizaciji dela, prodajnih procesov, izgradnji odnosov s strankami in doseganju boljših prodajnih rezultatov. Če želite izkoristiti prodajno statistiko in KPI-je za izboljšanje prodajne uspešnosti, je pomembno, da izberete prave KPI-je, uporabljate učinkovit CRM sistem in nenehoma analizirate podatke za izboljšanje prodajnih procesov.