Pristajalna (landing) stran

Pristajalna (landing) spletna stran

Jasno usmerite svoje obiskovalce

Ali ste prepričani, da vaši obiskovalci vedo, kaj na spletni strani lahko počnejo? Če na vprašanje težko odgovorite, potem je pristajalna stran (landing page) za vas idealna rešitev.

Pristajalna spletna stran omogoča hitro in učinkovito komunikacijo s potencialnimi kupci. Gre za vizualno enostavno, učinkovito in privlačno stran, kamor se napotijo uporabniki z namenom, da opravijo določeno akcijo.

Akcija (oz. konverzija) je lahko:

 • pred-prijava: npr. uporabnik se predprijavi na prihajajočo storitev,
 • registracija: npr. uporabnik se registrira v portal,
 • vpis podatkov: npr. uporabnik vpiše svoje podatke, 
 • akcijski: npr. uporabnik se prijavi v akcijo,
 • nagradni: npr. uporabnik odda podatke in sodeluje v nagradni igri,
 • nakupni: npr. uporabnik opravi preliminarni ali pravi nakup.

S prihodom na pristajalno stran je uporabniku takoj jasen njen namen in kakšne akcije lahko naredi. Konverzijske akcije lahko izmerimo in ugotovimo, kateri oglasni ali neoglasni kanal je bil najuspešnejši.

Pristajalno stran je smiselno uporabljati, ko še nimamo oblikovane končne ponudbe izdelka, postavljene spletne strani, ali ko želimo le testirati odziv pri uporabnikih.

Pristajalna spletna stran oz. landing page najpogosteje vključuje:

 • predstavitveni vizual v obliki slike (ali videa),
 • tekstovni vsebinski opis,
 • dodatne opise,
 • formo za konverzijo (prijavni obrazec),
 • integracijo družabnih omrežij (Facebook, Twitter, ...),
 • statistično spremljanje prijav.

Pristajalna stran se lahko integrira tudi na Facebook, s čimer omogočimo viralno širjenje. Uporabnik s konverzijsko akcijo namreč vabi tudi ostale uporabnike (prijatelje).

Priročnik za izdelavo pristajalne strani


V Kabiju smo za vse vas pripravili priročnik za izdelavo pristajalne spletne strani. Priročnik za izdelavo pristajalnih spletnih strani smo razvili na podlagi naših dolgoletnih izkušenj iz prakse. Vse nasvete upoštevamo pri izdelavi pristajalne spletne strani.

SEO optimizacija pristajalnih spletni strani

Pri oblikovanju in izdelavi spletnih strani vedno poskrbimo za SEO optimizacijo spletnih strani. Enako velja za pristajalne spletne strani, kjer je SEO optimizacija zelo pomembna. Z dobro SEO optimizacijo pristajalne spletne strani bomo dosegli visoke uvrstitve v spletnih iskalnikih in s tem poskrbeli za velik ogranski obisk spletne strani. Poleg tega pa si z dobro SEO optimizacijo znižamo stroške oglaševalskih kampanij (npr. Google Ads), saj bo cena na klik (CPC - cost per click) zaradi boljše optimizacije spletne strani temu primerno nižja.