Reference

Laboratorij za termoenergetiko

  • URL: https://lte.fs.uni-lj.si
  • Leto: 2021
  • Opis:

    Izdelali smo spletno stran Laboratorij za termoenergetiko za Katedro za energetsko strojništvo, Fakultete za strojništvo. Na spletni strani najdete vse informacije v zvezi z laboratorijem, področji dela, dejavnostmi in osebjem.

Želim takšno spletno stran