Reference

Dupps

  • URL: https://www.dupps.si
  • Oblikovanje: Kabi
  • Leto: 2023
  • Opis:

    Oblikovali in izdelali smo spletno stran za društvo DUPPS. Dupps oz. Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja urbanizma in prostorskega planiranja.

Želim takšno spletno stran