Reference

Gozdarski inštitut Slovenije

  • URL: https://www.gozdis.si/
  • Oblikovanje: Kabi
  • Leto: 2021
  • Opis:

    Oblikovali in izdelali smo spletno stran oz. spletni portal Gozdarskega inštituta Slovenije. Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Vabimo vas, da si ogledate njihovo prenovoljeno spletno stran.

Želim takšno spletno stran