Reference

EurotaxGlass´s d.o.o.

  • URL: http://www.eurotax.si/
  • Leto: 2012
  • Opis:

    Dejavnost Eurotaxa je zbiranje informacij in podatkov s trga rabljenih vozil, njihova obdelava in posredovanje v obliki katalogov oziroma računalniških programov, in sicer za področja vrednotenja motornih vozil ter kalkulacij popravil in škod.

Želim takšno spletno stran