Novice

Najnižja cena v zadnjih 30 dneh in druge pomembne novosti ZVPot-1

Najnižja cena v zadnjih 30 dneh in druge pomembne novosti ZVPot-1

Novosti za spletne trgovce

Torek, 14. marec 2023

Novi zakon o varstvu potrošnikov, ZVPot-1, ki je stopil v veljavo 25. januarja 2023, se v veliki meri dotika spletnih trgovin. V tem članku bomo pregledali 5 ključnih sprememb, ki jih morajo upoštevati vsi spletni podjetniki, ter se podrobneje osredotočili na obveznost prikazovanja najnižje cene v zadnjih 30 dneh.

Seznam sprememb

Prva sprememba se nanaša na posebne popuste ali pribitke na različne načine plačila. Spletni trgovci lahko še naprej ponujajo dodatne prodajne pogoje, vendar pa te nove dodatne cene ne smejo presegati dejanskih stroškov, ki jih ima spletni trgovec.

Druga sprememba se nanaša na postopek v primeru neskladnosti blaga. Če se neskladnost blaga pokaže v manj kot 30 dneh po dobavi, ima potrošnik pravico do zavrnitve, v tem času lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo kupnine, ne da bi moral najprej zahtevati popravilo ali zamenjavo blaga. Zakon podaljšuje obdobje, v katerem velja zakonska domneva o obstoju neskladnosti blaga ob dobavi, s 6 na 12 mesecev. V tem obdobju je dokazno breme na prodajalcu.

Tretja sprememba se nanaša na zavajajoče poslovne prakse v mnenjih in priporočilih strank. Zakon natančno ureja lažna mnenja in priporočila kot zavajajoče poslovne prakse. Novi zakon opredeljuje, da morate za vsako oceno izdelka potrošnika zagotoviti razumne ukrepe za preverjanje, ki dokazujejo, da je mnenje resnično podal potrošnik, ki je izdelek tudi uporabljal ali kupil.

26. in 27. točka 51. člena ZVPot-1 namreč urejata mnenja (ocene), s katerimi stranke ovrednotijo posamezne izdelke in priporočila, ki so objavljena na družbenih omrežjih z namenom promocije izdelkov. Z uveljavitvijo zakona so lažna mnenja in priporočila sedaj še posebej definirana kot zavajajoče poslovne prakse, čeprav so bila že prej sporna.

Četrta sprememba se nanaša na znižan rok za odpravo napak v okviru garancije. Trgovci imajo po novem manj časa, da odpravijo napake v okviru garancije. Napake na izdelku je potrebno odpraviti v 30 dneh od dneva, ko je od potrošnika prejel zahtevo za popravilo (prej 45). Če tega ne naredi v 30 dneh, pa je dolžan potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim. (1. točka 97. člena ZVPot-1).

Peta sprememba, ki je najbolj famozna, se nanaša na obveznost prikazovanja najnižje cene v zadnjih 30 dneh. Spletni trgovci morajo v svojih spletnih trgovinah obvezno prikazati najnižjo ceno izdelka v zadnjih 30 dneh. S tem ukrepom želi zakon zagotoviti, da se potrošniki lahko odločajo na podlagi realne cene izdelka. To pomeni, da mora spletni trgovec za artikle, ki so v akciji prikazati prikazati dodatno obvestilo, ki vsebuje najnižjo ceno izdelka v zadnjih 30 dneh pred pričetkom akcije.

Del 15. člen

(znižanje cene in razprodaja)
(1) Pri znižanju cene blaga podjetje označi prejšnjo ceno in znižano ceno.
(2) Za prejšnjo ceno se šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred uporabo znižane cene.(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pri blagu, ki je na trgu manj kot 30 dni, za prejšnjo ceno šteje najnižja cena, po kateri je podjetje ponujalo blago pred znižanjem cene v obdobju, v katerem je bilo blago na trgu.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena in prejšnji odstavek se v primeru neprekinjenega postopnega zniževanja cene za prejšnjo ceno iz drugega odstavka tega člena šteje cena, ki je bila najnižja cena najmanj 30 dni pred prvo znižano ceno v neprekinjenem postopnem zniževanju cene.

Vzemimo sledeči primer:

  • Redna cena artikla znaša 100€, ta se v zadnjem obdobju ni spremenila
  • Artikel je objavljen že več mesecev
  • Akcijska cena artikla znaša 50€ (50% popust)
  • Artikel je v akciji med 1.3. 00:01 in 31.3. 23:59

V tem primeru moramo v obdobju med 1.3. 00:01 in 31.3. 23:59 pri artiklu prikazovati dodatno obvestilo s ceno za zadnjih 30 dni. Ceno dobimo tako, da za obdobje 30 dni pred 1.3. 00:01 (28.1. - 28.2) pogledamo kakšna je bila najnižja cena. V tem primeru bi prikazali najnižjo ceno 100€.

To zahtevo je uvedel ZVPot-1 v želji po večji transparentnosti cen in varstva potrošnikov pred zavajajočimi praksami. Poleg prikaza najnižje cene, spletni trgovci tudi ne smejo objavljati cen, ki so neresnične, zavajajoče ali netočne.

Ta zahteva lahko predstavlja izziv za manjše spletne trgovce, ki nimajo ustreznih orodij za spremljanje cen na spletni strani, vendar pa obstaja veliko rešitev, ki lahko pomagajo pri lažjem upoštevanju te zahteve.

Poleg prikaza najnižje cene, je novi zakon tudi uvedel zahteve po bolj jasnem prikazu cen, vključno z razložitvijo, katere davke in stroške vključujejo cene, ter jasnim prikazom stroškov pošiljanja.

Novi zakon o varstvu potrošnikov ZVPot-1 prinaša nekaj pomembnih sprememb za spletne trgovce, ki se tičejo predvsem transparentnosti cen, boljšega varstva potrošnikov in večje odgovornosti spletnih trgovcev.

Spletni trgovci se morajo seznaniti z novimi zahtevami in se prilagoditi, da bi izpolnili vse obveznosti, ki jih novi zakon zahteva. Čeprav lahko nekatere spremembe predstavljajo izziv, pa se dolgoročno izkažejo za pozitivne tako za potrošnike kot tudi za same spletnih trgovce. Za vse uporabnike našega CMS sistema pa smo že pripravili rešitve za zagotovitev zakonskih pogojev.