Novice

Izbrani projekt: Spletni portal AVMP

AVMP je spletni portal, ki prikazuje število objavljenih incidentov s strelnim orožjem na področju Jugovzhodne

V začetku letošnjega leta smo objavili zelo zanimiv projekt in sicer spletni portal AVMP - Armed Violence Monitoring Platform.

AVMP je spletni portal, ki prikazuje število objavljenih incidentov s strelnim orožjem na področju Jugovzhodne Evrope. Zbiranje podatkov poteka vsak dan iz različnih lokalnih medijev in poročil o uporabi strelnega orožja s strani posameznih državnih institucij. Namen tega je, da bi se v bodoče vzpostavil učinkovitejši nadzor na strelnim orožjem, kar bi se odražlo v njegovi zmanjšanji uporabi.

V Kabiju smo za ta projekt razvili naslednje rešitve:

1. Razvoj aplikacije za vnašanje podatkov in risanje grafov

V okviru našega CMS sistema, smo razvili modul, ki omogoča beleženje dogodkov glede na zahtevane parametre. Vneseni podatki se nato prikažejo na spletni strani v različnih oblikah:

  • na grafih
  • zemljevidu
  • v tabelah
  • v poročilih

Podatki so povezani tudi s kriteriji iskanja in filtri na posameznnih grafikonih.


2. Urejevalnik pravic uporabnikov - omejevanje objav

Ker želi AVMP portal prikazati preverjene podatke, smo nadgradili naš sistem pravic uporabnikov. Zaledni sistem portala uporablja veliko uporabnikov, ki imajo različne pravice urejanja. Dogodke beležijo pripravniki, ki sami vsebine ne morejo objaviti. Ko želi posamezni pripravnik objaviti dogodek, mu sistem tega ne dovoli, ampak mu ponudi možnost, da obvesti tistega, ki ima pravice do objave na spletni strani. Ko se administrator oz. tisti, ki ima pravice do objave, prijavi v sistem, ga ta obvesti, da ga čaka nov dogodek za objavo. Administrator pregleda dogodek in ga nato objavi ali pa zavrne. V primeru, da administrator zavrne objavo, lahko zavrnitvi dopiše komentar, ki ga nato pripravnik ob prijavi v sistem prejme kot obvestilo.

3. Izvoz

Razvili smo tudi sistem izvažanja podatkov iz CMS-a v različne formate. Izvoz podatkov je strukturiran, kar pomeni, da omogoča uporabo podatkov v nadaljnih analizah.

Portal AVMP najdete na: http://www.seesac.org/AVMP/

Nazaj