Analitika

Analiza web posetioca

Nudimo naprednu analizu vašeg web prometa i pomažemo vam da poboljšate svoj nastup na Internetu, kao i kampanje ili da pronađete prave kupce za pokretanje prodaje.

Web tehnologije pružaju sjajne mogućnosti za analizu web posetioca i njihovih navike, sklonosti i ponašanje. Analitika vam može pomoći da bolje, brže i jeftinije upoznate svoje kupce nego putem drugih kanala. Svakako, ne preporučujemo vam da predviđate ko su vaši kupci.

U osnovi, analitika vam pomaže da saznate:

 • ko su vaši kupci (posetioci web sajta),
 • odakle dolaze,
 • koji sadržaj ih zanima,
 • kako se ponašaju na vašem we sajtu.

Naprednije opcije daju uvid u brojne druge parametre, kao što su::

 • odakle dolaze kupci vaših proizvoda, sa kog kanala,
 • šta su lojalni kupci i kako kupuju,
 • koji kupci kupuju, a koji ne,
 • kakav je vaš uticaj na društvenim mrežama,
 • kakav je odziv potencijalnih kupaca na vaš web sajt,
 • kakvo je korisničko iskustvo,
 • druga napredna poređenja i analize.

Načini analize i paketi

Prikaz i analiza podataka na Internetu rade se pomoću različitih alata (AWStats, Google Analitics, Webtrends ...) te nam omogućavaju pristup jednostavnim podacima ili složenijim analitičkim podacima.

Analitika omogućava da pratimo događaje tokom određenog vremena (npr. dnevno, mesečno ...), upoređujemo trendove ili gledamo posetioce u realnom vremenu.

Pravilna interpretacija podataka i optimizacija događaja na web sajtu ili u online prodavnici zahteva dobro poznavanje analitičkog alata i promenljivih, kao i odgovarajuću integraciju sa pokazateljima (KPI) i ciljevima kompanije.

Analiza se može uraditi:

 • jednokratno za određeni protekli period,
 • periodično za tekući period.

Za dodatne informacije, savete ili ponudu, kontaktirajte nas putem e-maila, telefonom ili popunite obrazac ispod.