CRM i digitalna transformacija

Veštačka inteligencija i CRM sistem

Veštačka inteligencija i CRM sistem

Kako AI može poboljšati korisničko iskustvo

Sreda, 27. septembar 2023.

U današnjem poslovnom svetu, CRM (upravljanje odnosima sa klijentima) sistemi su od suštinskog značaja za kompanije koje žele da efikasno upravljaju odnosima sa svojim klijentima.

Ovi sistemi pomažu kompanijama da steknu i održe dugoročne odnose sa kupcima i povećaju zadovoljstvo i lojalnost kupaca. Međutim, i dalje postoji mnogo mogućnosti za poboljšanje korisničkog iskustva i tu može pomoći veštačka inteligencija.

Veštačka inteligencija može pomoći u poboljšanju CRM sistema na više načina.

Prvo, može pomoći u prikupljanju i analizi velikih količina podataka koje CRM sistemi prikupljaju o klijentima. AI može pomoći u identifikaciji obrazaca u podacima koji se mogu koristiti za poboljšanje prodaje i marketinške efikasnosti. Na primer, može da identifikuje koji su proizvodi najpopularniji kod određenih grupa kupaca ili koji marketinški kanali imaju najveći uticaj na prodaju.

Osim toga, veštačka inteligencija takođe može pomoći u personalizaciji komunikacije sa kupcima. AI može analizirati podatke o kupovini, preferencijama i ponašanju kupaca i na osnovu toga preporučiti proizvode ili usluge koji bi ih mogli zanimati. Ova personalizacija može dovesti do boljeg korisničkog iskustva i većeg zadovoljstva kupaca.

Veštačka inteligencija takođe može pomoći u automatizaciji rutinskih zadataka, kao što je odgovaranje na pitanja kupaca. Uz pomoć veštačke inteligencije, kompanije mogu da pruže 24/7 korisničku podršku, što može doprineti boljem korisničkom iskustvu i većem zadovoljstvu korisnika.

Ipak, postoje i određene zabrinutosti u vezi sa upotrebom veštačke inteligencije u CRM sistemima.

Na primer, neki strahuju da bi umesto poboljšanja korisničkog iskustva, veštačka inteligencija mogla da stvori veći jaz između preduzeća i kupaca. Pored toga, postoji i zabrinutost u vezi sa bezbednošću podataka i poverljivošću informacija o kupcima, pošto se AI zasniva na prikupljanju i analizi velikih količina podataka.

Ipak, postoji veliki potencijal za poboljšanje CRM sistema uz pomoć veštačke inteligencije. Kompanije koje žele da iskoriste ovaj potencijal moraju obratiti pažnju na određene faktore koji mogu uticati na uspeh implementacije veštačke inteligencije u CRM sisteme.

Autor: Unsplash.com / Towfiqu barbhuiya

Prvi faktor je kvalitet podataka.
Veštačka inteligencija zavisi od kvalitetnih i pouzdanih podataka, pa je za kompanije ključno da obezbede da njihovi podaci budu tačni i ažurni. Pored toga, važno je da kompanije obezbede adekvatne sisteme za prikupljanje, čuvanje i analizu podataka.

Drugi faktor koji može uticati na uspeh korišćenja veštačke inteligencije u CRM sistemima je integracija sa drugim alatima i sistemima.
Veštačka inteligencija može efikasno da funkcioniše samo ako je integrisana sa drugim alatima i sistemima u kompaniji. Kompanije moraju osigurati da su njihovi CRM sistemi integrisani sa drugim alatima i sistemima kao što su ERP (upravljanje resursima preduzeća) i BI (poslovna inteligencija).

Treći faktor koji može uticati na uspeh upotrebe veštačke inteligencije u CRM sistemima je ispravna upotreba AI tehnologija.
Kompanije treba da vode računa da pravilno koriste AI tehnologije i da su obučene da njima upravljaju. Takođe je važno da kompanije obezbede adekvatnu obuku zaposlenima za korišćenje veštačke inteligencije u CRM sistemima.

Kako veštačka inteligencija menja CRM sistem?

Personalizovani marketing

Veštačka inteligencija može da analizira velike količine podataka o kupcima, kao što su njihovi obrasci kupovine, podaci o ponašanju i društveni mediji. Na osnovu ovih podataka, veštačka inteligencija može da kreira personalizovane marketinške poruke i ponude za koje je veća verovatnoća da će angažovati kupce i povećati stope konverzije.

U budućnosti će veštačka inteligencija pomoći prodavcima da se fokusiraju na važnije stvari poput unosa podataka u CRM. AI će moći da centralizuje podatke iz različitih izvora kao što su e-pošta, telefonski razgovori, chatbotovi i tako dalje i da ih organizuje u jedinstven sistem. Takav sistem će olakšati identifikaciju ključnih trendova i važnih podataka koje će prodavci moći da koriste u svom radu.

Povećanje efikasnosti prodajnog procesa

Veštačka inteligencija može da identifikuje potencijalne kupce za koje je najverovatnije da će kupiti, a zatim odrediti najbolje načine za komunikaciju sa njima. Na ovaj način, prodajni timovi mogu da provedu manje vremena tražeći nove kupce i umesto toga se fokusiraju na započinjanje kvalitetnih razgovora sa kupcima koje je veštačka inteligencija identifikovala kao potencijalne kupce.

Poboljšana analiza podataka

Veštačka inteligencija može analizirati ogromne količine podataka o klijentima koje kompanija prikuplja putem različitih kanala kao što su e-mail, web-sajtovi i društveni mediji. Na osnovu ovih podataka, CRM sistemi mogu kreirati preciznije analize kupaca i njihovog ponašanja, što može pomoći kompanijama da se odluče za najefikasnije marketinške i prodajne strategije.

Bolja briga o kupcima

Veštačka inteligencija može pomoći kompanijama da unaprede brigu o kupcima/klijentima tako što će identifikovati probleme sa kojima se kupci suočavaju i ponuditi rešenja. Ovo može povećati zadovoljstvo kupaca i poboljšati lojalnost kompaniji.

Napredna analitika podataka

Veštačka inteligencija može pomoći CRM sistemima da implementiraju naprednu analitiku podataka koja može pomoći preduzećima da poboljšaju svoje razumevanje svojih klijenata. Na primer, analiza podataka može pomoći kompanijama da odrede najbolje vreme za slanje e-maila ili postova na društvenim mrežama, što može poboljšati efikasnost njihovih marketinških kampanja.

Analiza sentimenta

Prodavci moraju razviti poverenje i odnose sa kupcima. Međutim, u današnjem virtuelnom svetu gde se većina interakcija odvija onlajn, teško je razviti poverenje i odnose sa kupcima. Koristeći analizu sentimenta, AI alati mogu analizirati razgovore i proceniti emocionalno stanje kupaca. Na primer, alat Cogito može da proceni energiju, empatiju, učešće, ton i brzinu razgovora. Ovo omogućava prodavcima da usmere razgovor u pravom smeru.

Integritet podataka

CRM sistemi su često puni "prljavih" podataka, što umnogome otežava prodavcima. AI alati mogu pomoći u čišćenju i održavanju baze podataka. Na primer, AI može identifikovati anomalije i duplikate i pomoći u održavanju podataka u realnom vremenu.

Autor: Unsplash.com / Choong Deng Xiang

Postepeno uvođenje veštačke inteligencije u CRM sisteme ima brojne prednosti:

  1. Postepeno uvođenje AI olakšava prilagođavanje CRM sistema i poslovnih procesa, jer omogućava postepenu integraciju novih funkcija i rešenja koja se mogu testirati i optimizovati.
  2. Uvođenje AI u CRM sisteme može povećati poslovnu efikasnost i smanjiti troškove, jer AI može pomoći u automatizaciji nekih procesa koji su inače ručni i dugotrajni.
  3. AI može pomoći u boljem razumevanju kupaca i njihovih potreba analizom podataka i identifikovanjem obrazaca koje čovek možda ne primeti.
  4. AI može pomoći u personalizaciji korisničkog iskustva, jer CRM sistemi mogu preporučiti proizvode i usluge koji su prilagođeni pojedinačnim klijentima na osnovu analize podataka.
  5. Postepeno uvođenje AI takođe olakšava edukaciju zaposlenih i usvajanje novih praksi, jer se inovacije uvode polako i postepeno, omogućavajući zaposlenima da nauče kako da koriste nove funkcije i procese postepeno i bez previše stresa.

Posmatrano sve zajedno, postepeno uvođenje AI u CRM sisteme može doprineti većoj poslovnoj efikasnosti, većem zadovoljstvu kupaca i smanjenju troškova poslovanja.

Veštačka inteligencija igra ključnu ulogu u poboljšanju CRM sistema i korisničkog iskustva. Kompanije koje žele da iskoriste ovaj potencijal moraju da obrate pažnju na faktore koji mogu uticati na uspeh korišćenja veštačke inteligencije u CRM sistemima, kao što su kvalitet podataka, integracija sa drugim alatima i sistemima i ispravna upotreba AI tehnologija.

Ako kompanije uzmu u obzir ove faktore, mogu očekivati da će poboljšati korisničko iskustvo, povećati prodaju i marketinšku efikasnost i povećati zadovoljstvo kupaca.